Facebook

Zamlouvat se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zamlouvat se.

Význam: Zamlouvat se znamená dosáhnout shody, dohody mezi dvěma stranami.

mít chuť

Mít chuť znamená mít touhu nebo toužit po něčem.

mít příchuť

Mít příchuť znamená mít charakteristickou chuť nebo vůni.

líbit se

Líbit se znamená být příjemný, přitažlivý nebo sympatický člověku, osobě, věci nebo situaci.

jíst s chutí

Jíst s chutí znamená jíst s radostí, s vášní a oblibou, aby se jídlo stalo zážitkem.

jíst rád

Jíst rád znamená být ochotný a schopen jíst s radostí; jídlo si vychutnávat a mít pocit, že je to příjemné.

ochutnávat (víno)

Ochutnávat znamená vyzkoušet a ocenit chuť vína tím, že se trochu ochutná.

okoušet

Okoušet znamená vyzkoušet, otestovat nebo ochutnat něco, čím se můžeme zabývat.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být něčímu příjemný, zalíbit se, zaujmout.

vyhovovat

Splňovat požadavky něčeho nebo někoho; být vhodný nebo schopný uspokojit požadavky.

uspokojovat <co>

Uspokojovat znamená vyhovět požadavkům nebo očekáváním někoho nebo něčeho.

Podobná synonyma

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit člověka nebo zvíře.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

odporovat <komu>

Odporovat znamená jednat proti jeho přání nebo názoru; projevovat nesouhlas nebo odpor.

vzepřít se <komu>

Vzepřít se komu znamená odmítnout či se postavit proti něčemu, co někdo navrhuje nebo žádá.

nabít <komu>

Nabít (komu): dát člověku příležitost, případně podporu, aby mohl/a dosáhnout úspěchu.

poroučet <komu>

Poroučet znamená uložit někomu nějakou povinnost, kterou musí splnit.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

nařídit <co komu>

Přikázat (někomu), aby něco udělal; předat (někomu) rozkaz, aby něco provedl.

odložit <co komu>

Odložit : uskutečnit později, přesunout časově na později.

poslat <co komu>

Poslat: předat (něco) komu; předat (něco) z jednoho místa na druhé.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

dát <co komu>

Dát komu něco: předat mu nebo jí něco, co patří nebo co chce, nebo co jim slouží jako služba.

znemožnit <co komu>

Znemožnit je způsobit, že je komu či čemu zabráněno v provedení činnosti.

chuť

Chuť je smyslová vnímavost ke složitým směsím chemických látek v potravě a nápojích.

postupně jíst (zbytky)

Postupné jíst znamená jíst zbytky po nejdřívějším jídle, aby se neplýtvalo jídlem.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

mít za zlé <co komu>

Mít za zlé znamená vyjadřovat nespokojenost nebo naštvání někomu za jeho čin, slovo nebo jednání.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

uspokojovat (fyzicky)

Uspokojovat fyzicky znamená realizovat sexuální potřeby tím, že se prožívá fyzické blízkosti mezi dvěma lidmi.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

dlužit <co komu>

Dlužit znamená dát někomu to, co mu náleží; obvykle jde o peníze.

vracet čest <komu>

Vracet čest: projevit úctu druhému člověku slovy nebo činy, aby potvrdil/a jeho význam.

splnit se <komu> (sen)

Realizovat/uskutečnit daný sen, dosáhnout cíle, který si daná osoba stanovila.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

vyčinit <co komu>

Vyčinit: udělat někomu odplatu, pomstu nebo trest za něčí činy.