Facebook

Líbit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu líbit se.

Význam: Líbit se znamená být příjemný, přitažlivý nebo sympatický člověku, osobě, věci nebo situaci.

mít chuť

Mít chuť znamená mít touhu nebo toužit po něčem.

mít příchuť

Mít příchuť znamená mít charakteristickou chuť nebo vůni.

zamlouvat se

Zamlouvat se znamená dosáhnout shody, dohody mezi dvěma stranami.

jíst s chutí

Jíst s chutí znamená jíst s radostí, s vášní a oblibou, aby se jídlo stalo zážitkem.

jíst rád

Jíst rád znamená být ochotný a schopen jíst s radostí; jídlo si vychutnávat a mít pocit, že je to příjemné.

ochutnávat (víno)

Ochutnávat znamená vyzkoušet a ocenit chuť vína tím, že se trochu ochutná.

okoušet

Okoušet znamená vyzkoušet, otestovat nebo ochutnat něco, čím se můžeme zabývat.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

Podobná synonyma

velmi

Velmi znamená hodně nebo extrémně; je to vyjádření velké intenzity nebo síly.

postupně jíst (zbytky)

Postupné jíst znamená jíst zbytky po nejdřívějším jídle, aby se neplýtvalo jídlem.

jíst (trochu)

Konzumovat potravinu pro získání energie a živin; přijímání potravy pro udržení zdraví.

zkoušet (chuť)

Ochutnávat, aby se posoudila chuť nebo kvalita potravin, nápojů nebo jiných produktů.

jíst <kde>

Jíst je verbální činnost, která znamená konzumovat potravu nebo jiné látky.

potřeba jíst

Potřeba jíst je nezbytnost pro život, protože jídlo poskytuje energii a živiny, které tělo potřebuje k fungování.

pálivý (chuť)

Pálivý je často používaný pro popis intenzivní chuti nebo pachu, který je ostrý, dráždivý nebo silně aromatický.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

vyhovovat

Znamená to být ve shodě, odpovídat nebo být v souladu s čím nebo čím.

chuť

Chuť je smyslový vjem, který vyvolává složení potravin, jídla či nápoje. Chuť je jednou ze čtyř základních chutí (sladká, hořká, slaná a kyselá).

jíst

Užívat potravin pro živobytí, aby se zajistil zdravý životní styl a zdraví.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

orgán chuti

Orgán chuti je smyslový orgán, který umožňuje rozpoznat chuť jídla a příjemné pocity, které z něj můžeme získat.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

jíst (nenasytně)

Jíst nenasytně znamená jíst neustále a v nezdravém množství, často i tehdy, když člověk není hladový.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

znehodnocovat (víno)

Znehodnocovat znamená snižovat kvalitu nebo hodnotu něčeho, v tomto případě vína.

s chutí

S chutí je přídavné jméno, které znamená s radostí, nadšením nebo vášnivostí.

rozlévat (víno)

Rozlévat znamená nalít tekutinu do jednotlivých nádob, aby se rozdělila do více částí. Např. víno se rozlévá do sklenic.

okoušet <co>

Okoušet znamená prozkoumat pomocí hmatu nebo chuti, zkoumat schopnosti či vlastnosti čehosi.

jíst (dítě)

Jíst: přijímat potravu, aby se získala energie a živiny nezbytné pro udržení a růst těla.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

víno

Víno je alkoholický nápoj vyráběný kvasením hroznového moštu. Je oblíbenou součástí jídel, společenských událostí a kultur.

jíst <co>

Jíst: přijímat potravu; konzumovat; žvýkat a polykat potravu pro poskytnutí energie.

být po chuti

Byt po chuti znamená být oceněný či libový, osvěžující a potěšující.