Facebook

žalný - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu žalný.

Význam: Význam slova "žalný" je používán pro označení smutného, smutného nebo truchlivého. Může to být použito pro popis citu, nálad nebo situace, která je plná smutku.

zarmucující

Význam slova zarmucující je smutný, depresivní nebo tragický - tedy vyvolávající smutek, beznaděj nebo trápení.

žalostný

Význam slova "žalostný" je smutný, tragický nebo trpící; přinášející bolest nebo úzkost. Označuje stav nebo situaci, která je smutná nebo tragická.

zarmoucený

Zarmoucení je stav, kdy je člověk plný smutku, trápení a deprese. Je to ztráta naděje a radosti ze života. Může být způsobeno osobními zážitky nebo situacemi.

smutný

Význam slova smutný je pocity smutku či bolesti, zklamání nebo melancholie. Může být také použit pro popis duševního stavu, kdy se člověk cítí depresivní, smutný nebo smutný.

bolestný

pocit v těle nebo mysli, který může být způsoben nemocí, úrazem nebo psychickým stavem. Bolest je nepříjemný fyzický nebo psychický pocit, který může být způsoben fyzickým poraněním, nemocí nebo duše

Podobná synonyma

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.