Facebook

Zarmoucený - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zarmoucený.

Význam: Zarmoucení je stav, kdy je člověk plný smutku, trápení a deprese. Je to ztráta naděje a radosti ze života. Může být způsobeno osobními zážitky nebo situacemi.

smutný

Smutný je stav, kdy je člověk beznadějný, bezradný a bez naděje.

truchlivý

Smutný, melancholický, plný bolesti, žalu; často používaný pro vyjádření úzkosti nebo smutku.

zarmucující

Význam slova zarmucující je smutný, depresivní nebo tragický - tedy vyvolávající smutek, beznaděj nebo trápení.

žalostný

Význam slova "žalostný" je smutný, tragický nebo trpící; přinášející bolest nebo úzkost. Označuje stav nebo situaci, která je smutná nebo tragická.

bolestný

pocit v těle nebo mysli, který může být způsoben nemocí, úrazem nebo psychickým stavem. Bolest je nepříjemný fyzický nebo psychický pocit, který může být způsoben fyzickým poraněním, nemocí nebo duše

Podobná synonyma

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.