Facebook

Bolestný - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu bolestný.

Význam: pocit v těle nebo mysli, který může být způsoben nemocí, úrazem nebo psychickým stavem. Bolest je nepříjemný fyzický nebo psychický pocit, který může být způsoben fyzickým poraněním, nemocí nebo duše

zarmucující

Zarmucující se odkazuje na smutek a hořkost, která způsobuje sklamání.

žalostivý

Smutný, plný hořkosti a bídy; vyjádřuje hlubokou trpkost a bolest.

truchlivý

Smutný, melancholický, plný úzkosti a bolesti.

strastný

Strastný znamená intenzivní, vroucný a zapálený. Je to popis pro pocity, které jsou silné a emocionální.

radostný

Radostný je stav spojený s hlubokou vnitřní radostí a blažeností, který je způsobený něčím příjemným.

trýznivý

Trýznivý se vztahuje k pocity silné bolesti, úzkosti nebo duševního napětí, které mohou být velmi silné.

hořký

Hořký je vyjádřením chuti nebo pocitu, které je neutrální nebo odpudivé.

trpký

Trpký se obecně vztahuje k náladě, chuti či zážitku, který je hořký nebo smutný, např. trpké zklamání.

zahořklý

Zahořklý je přídavné jméno, označující někoho, kdo je otrávený, podrážděný a zklamaný.

zatrpklý

Zatrpklý se obvykle vztahuje k něčímu melancholickému, smutnému nebo nešťastnému. Označuje někoho, kdo je zklamán, zklamaný nebo ponurý.

žalostný

Význam slova "žalostný" je smutný, tragický nebo trpící; přinášející bolest nebo úzkost. Označuje stav nebo situaci, která je smutná nebo tragická.

zarmoucený

Zarmoucení je stav, kdy je člověk plný smutku, trápení a deprese. Je to ztráta naděje a radosti ze života. Může být způsobeno osobními zážitky nebo situacemi.

smutný

Význam slova smutný je pocity smutku či bolesti, zklamání nebo melancholie. Může být také použit pro popis duševního stavu, kdy se člověk cítí depresivní, smutný nebo smutný.

Podobná synonyma

radostný (mysl)

Radostný se vztahuje k cítění nadšení, štěstí, veselosti a euforie.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

trýznivý (strach)

Trýznivý strach je silná úzkost, která může být způsobena fyzickou nebo psychickou újmou. Může být doprovázena silnými obavami, úzkostí a neklidem.