Facebook

žalostný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu žalostný.

Význam: Význam slova "žalostný" je smutný, tragický nebo trpící; přinášející bolest nebo úzkost. Označuje stav nebo situaci, která je smutná nebo tragická.

zarmucující

Význam slova zarmucující je smutný, depresivní nebo tragický - tedy vyvolávající smutek, beznaděj nebo trápení.

zarmoucený

Zarmoucení je stav, kdy je člověk plný smutku, trápení a deprese. Je to ztráta naděje a radosti ze života. Může být způsobeno osobními zážitky nebo situacemi.

smutný

Význam slova smutný je pocity smutku či bolesti, zklamání nebo melancholie. Může být také použit pro popis duševního stavu, kdy se člověk cítí depresivní, smutný nebo smutný.

bolestný

pocit v těle nebo mysli, který může být způsoben nemocí, úrazem nebo psychickým stavem. Bolest je nepříjemný fyzický nebo psychický pocit, který může být způsoben fyzickým poraněním, nemocí nebo duše

žalostivý

Smutný, tristní, plný zármutku, truchlící, úzkostný; nešťastný, smutný, vděčný, bolestný.

úpěnlivý

Úpěnlivý znamená velmi naléhavý, prosící a vášnivě přání něco dosáhnout.

naříkavý

Plačtivý, smutný; vyjadřující smutek v bolestném volání.

ubohý

Ubohý je adjektivum, které označuje něco, co je velmi chudé, nevýznamné nebo nehodné pozornosti.

bídný

Bídný = smutný, chudý, ubohý, nedostatečný, tragický.

tragický

Tragický se vztahuje k situacím, které jsou smutné, bolestné, nešťastné a způsobující ztrátu.

tristní

Tristní je přídavné jméno, které označuje smutný, žalostný, smutek vyvolávající či depresivní.

dezolátní

Dezolátní znamená hrozný, strašný, špatný, tragický a zoufalý.

Podobná synonyma

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.