Facebook

Připravit (oběd) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu připravit (oběd).

Význam: Připravit oběd: připravit a připravit potřebné ingredience, dát je dohromady a připravit chutný jídlo.

navařit

Navařit znamená připravit jídlo vařením v páře nebo ve vodě.

upravit varem

Upravit varem znamená vařit jídlo pomocí tepelného zpracování, aby bylo dokonale uvařeno.

zavařit (motor auta)

Zavaření motoru auta znamená poruchu motoru, která způsobí jeho zánik až do vyřazení z provozu.

Podobná synonyma

upravit <co>

Změnit, opravit nebo uspořádat tak, aby vyhovovalo požadavkům.

připravovat varem

Připravovat varem znamená vařit potraviny pomocí vodní páry nebo ve vroucí vodě.

vzít do auta

Převést něco ze svého domova do auta, aby to bylo k dispozici během cesty.

zaseknout se (motor)

Zaseknout se může motor, což znamená, že se zastaví a již se nenastartuje.

upravit

Upravit znamená změnit nebo modifikovat něco, aby odpovídalo požadovaným standardům nebo požadavkům.

upravit (tok)

Upravit tok znamená měnit směr, intenzitu nebo hloubku toku, aby odpovídala potřebám.

startovat (motor)

Zapnout motor, aby byl schopen provádět požadovanou činnost.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho provoz a dostat jej do stavu, kdy se nehýbe.

chodit (motor)

Chodit (motor) je pohyb v motorovém vozidle. Znamená to snížit otáčky motoru a převést je na pohyb kol.

stlačit se (do auta)

Squeeze se do auta; zmenšit se, aby se vešel.

nastartovat (motor)

Zapnout motor a jeho části, aby mohl pracovat.

rozběhnout se (motor)

Spustit motor a zapnout ho, aby se začal pohybovat rychleji.

pokazit se (motor)

Pokazit se (motor): selhání motoru, které způsobí, že nebude fungovat správně.

roztočit naplno (motor)

Roztočit naplno znamená otočit motor na nejvyšší možnou rychlost, aby dosáhl co nejvyššího výkonu.

upravit (finance)

Upravit znamená snížit nebo zvýšit finanční prostředky, aby byly v souladu s potřebami a cíli.

tryskový (motor)

Tryskový motor je motor využívající trysky k produkci pohybového tahu. Používá se v různých leteckých aplikacích a také v raketových motorech.