Facebook

Vzrušení - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu vzrušení.

Význam: Vzrušení je stav převládajícího napětí, nadšení, vzrušivosti a vzrušení.

rozruch

Rozruch je intenzivní vzrušení, vzrušení nebo oživení; hlučná nebo bouřlivá radost, nebo zmatenost.

rozčilení

Rozčilení je stav, ve kterém člověk prožívá nadměrnou hněvivou vzrušenost až zuřivost.

podráždění

Podráždění je stav, kdy se člověk stává nervózním a rozčileným v reakci na podnět.

rozjitření

Rozjitření je stav, při kterém je někdo nebo něco vzrušené nebo excitované.

rozechvění

Rozechvění je stav plný očekávání, třesu, nervozity nebo předstíraného vzrušení.

excitace

Excitace je stav vyvolaný stimulací, který vyvolává aktivitu, zvýšenou pozornost a napětí.

poplach

Poplach je stav ohrožení nebo naléhavosti, který vyžaduje urgentní akci.

pobouření

Pobouření je silné rozhořčení nebo rozčilení, které může být vyvoláno konkrétním činem nebo situací.

pozdvižení

Pozdvižení je náhlá vlna nebo vzrušení veřejnosti, která se projeví v excesivním mluvení, hluku nebo hádkách.

pohnutí

Pohnutí je silné emoční prožívání, které může mít pozitivní nebo negativní povahu.

zápal

Zápal je vážné onemocnění, které je způsobeno infekcí. Je doprovázeno horečkou, únavou, bolestmi a opuchy.

nadšení

Nadšení je silný pocit nadšení, entuziasmu a nadšení pro něco, co člověk miluje a oceňuje.

zanícenost

Zanícenost je silný a nadšený projev nadšení, emocí, vášně nebo lásky.

entuziasmus

Entuziasmus je silný pocit nadšení a nadšení. Je to vášeň pro něco, co vás dělá šťastným a motivuje vás k činům.

Podobná synonyma

plný nadšení

Plný nadšení: úplně nadšený, nadmíru nadšený, nadšení vrcholící v euforii.

bezdůvodný (poplach)

Bezdůvodný poplach je stav, kdy se vyskytne nezdůvodněné nebo mylné varování nebo signál o nebezpečí.

vyhlásit poplach

Vyhlásit poplach znamená vydat příkaz, aby se všichni začali připravovat na mimořádnou situaci a na nebezpečí.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

ubývat (nadšení)

Ubývat znamená postupně oslabovat, snižovat se. U nadšení znamená, že se postupně zmenšuje něčí zájem, zápal a entuziasmus.

rozechvění (prudké)

Prudká rozechvělost - emoce způsobená silnou radostí, strachem nebo úzkostí, doprovázená bušením srdce a bleskem v očích.

potlačit (nadšení)

Potlačit znamená snížit nebo zmírnit intenzitu, sílu, projev něčeho, např. nadšení.

působit rozruch

Vyvolat pozornost, způsobit vášnivé debaty nebo obecnou zvědavost.

nadšení (prudké)

Nadšení je silná radost, která se projevuje bouřlivým entuziasmem a nadšením.

vypuknout (nadšení)

Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

způsobit (rozruch)

Vyvolat ohlas, bouři, vášně nebo emoce.

pohnutí (mysli)

Pohnutí je silný emoční stav, který může být vyvolán myšlenkami nebo zážitky.