Facebook

Stanovit (předem) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu stanovit (předem).

Význam: Stanovit znamená určit předem; definovat nebo stanovit pravidla, limity, podmínky a očekávání.

určit (předem) <co>

Určit: Určit znamená stanovit nebo vymezit přesnou hodnotu, pořadí nebo rozsah.

designovat (prémiéra)

Designovat znamená plánovat, vytvářet a vytvářet strategii pro realizaci prémiéry.

predeterminovat

Predeterminovat je určit něco předem, například výsledek nebo postupy, které vedou k výsledku.

predestinovat

Předurčit či předvídat budoucnost konkrétního člověka nebo události, která je daná vyšší mocí.

Podobná synonyma

designovat

Designovat je proces tvorby vizuálního produktu, jako je například logo, webová stránka nebo produkt.

určit (viníka)

Ustanovit viníka, zjistit, kdo je odpovědný za něco špatného nebo nezákonného.

určit <co>

Určit: vybrat nebo stanovit vhodnou osobu nebo věc pro daný účel.

určit

Určit: stanovit, vymyslet, odhalit nebo zjistit požadovanou hodnotu nebo výsledek.

předem daný

Předem daný: Určení, stanovení či stanovená pravidla nebo omezení, která jsou přijata předem. Předem stanovený: Stanovení pravidel nebo omezení předem, aby se předešlo nechtěným událostem.

premiéra

Premiéra je první vládní úředník nebo člen vlády, který je odpovědný za vedení země nebo provincie.

určit si

Určit si znamená vybrat si, stanovit si nebo zvolit si něco jako cíl nebo řešení.

stanovit (předem)

Stanovit znamená určit předem; definovat nebo stanovit pravidla, limity, podmínky a očekávání.

určit (nemoc)

Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

určit (osud)

Urcení osudu je myšlenka, že lidé nemají volnou vůli, ale jsou ovládáni některými věcmi, které jsou již dány.

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

předem

Předem: předtím, přípravou, přípravou, aby se něco stalo.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

určit <co komu>

Určit : určit, co komu patří nebo co konkrétní osobě vyplývá z dané situace či okolností.

určovat (předem)

Určovat znamená stanovit nebo vymezit něco předem.

určit (úředně)

Stanovení či vymezení požadavků, pravidel nebo definicí podle zákona nebo předpisu.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.