Facebook

Stanovit (postup) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu stanovit (postup).

Význam: Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

promyslit

Promyslet znamená důsledně prozkoumat, přemýšlet o něčem a učinit závěr.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

rozepsat

Rozepsat: rozdělit slovo na jeho jednotlivé součásti a určit jeho původ, význam a užití.

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

Podobná synonyma

ukládat <komu> (úkoly)

Ukládat úkoly znamená přidělovat jim úkoly nebo je přiřazovat a připomínat jejich splnění.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit do částí nebo částí. Je to proces dělení jedné věci na menší části, aby byly snadněji pochopitelné.

rozdělit

Rozdělit znamená roztřídit, rozložit či rozdělit do menších částí.

shromáždit (prostředky)

Sbírat peníze, zdroje nebo materiály pro určitý účel.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě a pozorně zvážit a prozkoumat nějakou situaci nebo myšlenku.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: Rozdělit na menší části nebo části, aby se lépe pochopil celek.

rozdělit (úkoly)

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit něco do částí nebo částí. To může zahrnovat rozdělení úkolů, úloh nebo úkolů mezi lidi.

promyslit si <co>

Přemýšlet nad , analyzovat, hledat optimální řešení.

získat (prostředky)

Získat znamená získat prostředky (peníze, majetek) prostřednictvím nákupu, darů nebo jiných prostředků.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

shromažďovat (prostředky)

Shromažďovat znamená sbírat, shromáždit, zhromažďovat peníze, prostředky nebo jiné zdroje.

vykonávat (úkoly)

Vykonávat znamená provádět, realizovat, plnit nebo splnit nějaké úkoly.

prostředky

Prostředky jsou prostředky, které jsou potřebné k dosažení určitého cíle; peníze, moc a jiné zdroje.

prostředky (základní)

Prostředky jsou zdroje nebo metody použité k dosažení cíle nebo k uskutečnění úkolu.