Facebook

Vytržení - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vytržení.

Význam: Vytržení je stav, kdy je člověk odříznut od okolního světa a jeho mysl se uzavírá do sebe.

extáze

Extáze je stav neuvěřitelného štěstí, během kterého může být člověk osvobozen od běžných myšlenek a zažívat pocity nádherného štěstí.

horování

Horování je proces třídění materiálu do skupin nebo kategorií podle jeho fyzikálních nebo chemických vlastností.

toužení

Toužení je silný pocit hlubokého přání. Je to žádost, přání nebo nutkání po něčem, co se chce obzvlášť silně.

snění

Snění je proces, během kterého se mozek zabývá myšlenkami, obrazy a pocity. Je to způsob, jak uvolnit naše myšlenky a plně se vyjádřit.

nadšení

Nadšení je intenzivní pocity radosti a entuziasmu.

zanícení

Zanícení je silné prožívání emocí, nadšení a přesvědčení o něčem, co člověka motivuje.

Podobná synonyma

nadšení (prudké)

Nadšení je silná radost, která se projevuje bouřlivým entuziasmem a nadšením.

vypuknout (nadšení)

Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

potlačit (nadšení)

Potlačit znamená snížit nebo zmírnit intenzitu, sílu, projev něčeho, např. nadšení.

vytrhnout se (ze snění)

Vytrhnout se ze snění znamená vymanit se z nereálného stavu a vrátit se k realitě.

ubývat (nadšení)

Ubývat znamená postupně oslabovat, snižovat se. U nadšení znamená, že se postupně zmenšuje něčí zájem, zápal a entuziasmus.

vytrhnout <koho> (ze snění)

Vytrhnout někoho ze snění znamená probudit ho z představivosti a začít se soustředit na to, co se děje ve skutečnosti.

plný nadšení

Plný nadšení: úplně nadšený, nadmíru nadšený, nadšení vrcholící v euforii.

upadnout do snění

Upadnout do snění znamená uvolnit se a vychutnat si krásný, relaxační stav mysli a těla.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.