Facebook

čekat <kde> (do konce) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu čekat <kde> (do konce).

Význam: Očekávat, že něco bude trvat až do konce.

odstát (frontu)

Odstát znamená přestat být v řadě, přestat se účastnit čekání ve frontě.

získat (právo na co)

Získat: obdržet nebo dosáhnout (něčeho), např. práva, výhody, informace apod.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

zakusit

Zakusit znamená osobně zažít či prožít něco nového, nebo prožívat určité emoce.

vytrpět

Vytrpět znamená snášet těžké situace, trápení nebo bolest, bez toho, aby se člověk vzdal nebo ustoupil.

strpět <co>

Strpět znamená trpělivě snášet nebo zvládnout něco, co se nám nelíbí nebo nás obtěžuje.

snést

Snést znamená zvládnout, unést něco nebo někoho, nebo přenést něco z jednoho místa na druhé.

Podobná synonyma

strpět

Strpět znamená přijmout nebo trpělivě snést něco co není příjemné nebo co se nám nelíbí.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout: odtrhnout či odebrat něco z něčeho nebo někoho silou.

vbodnout <co do čeho>

Vbodnout znamená zapustit část tělesa (např. hřebíky) do jiného tělesa.

zatlačit <do čeho>

Fyzicky nebo psychicky tlačit/tlouct něco/někoho do něčeho.

získat

Získat znamená obdržet nebo získat něco, co je k dispozici nebo je přístupné.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

prožít <co>

Prožít znamená zažít zážitek, zažít něco intenzivního, zažít ho plně a do hloubky.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky či symbolicky se toho zmocnit, využít, zažít nebo prožít.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená pečovat o něco a dávat pozor, aby to bylo zachováno a chráněno.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

hodně

Hodně znamená velké množství nebo míra. Je to synonymum pro velké množství nebo vysokou úroveň.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

získat (vítězství)

Získat znamená dosáhnout vítězství nebo úspěchu.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

dožadovat se <čeho>

Příst o což, domáhat se čeho.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

prožít (dovolenou)

Prožít dovolenou znamená aktivně si užít volného času a zažít něco nového.