Facebook

Vyslovit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyslovit.

Význam: Vyslovit znamená artikulovat, vyjádřit nahlas slova či představu.

vyjádřit <co>

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

pronést

Vyřčet, prohlásit, říci nahlas, vyslovit nahlas, přednést.

proslovit

Proslovit znamená vyslovit nahlas slova s výrazem, aby byly slyšet.

ustanovit

Ustanovit znamená stanovit, zavést či předepsat něco jako oficiální, např. pravidla, postupy apod.

vyhlásit

Vyhlásit znamená oznámit něco veřejně; oznámení může být jakékoliv povahy.

nařídit

Nařídit: dát příkaz, rozkaz, závaznou instrukci; stanovit; povýšit; založit.

Podobná synonyma

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit svůj názor, pocit, myšlenku nebo přesvědčení jasně a srozumitelně.

vyhlásit (termín)

Ohlásit určitý termín, datum nebo čas; oznámit veřejně.

ustanovit se <na čem>

Ustanovit se: usadit se, nastolit se na něčem; získat trvalou pozici.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

vyhlásit (veřejně)

Vyhlásit znamená prohlásit nahlas, oznámit, vyjádřit veřejně.

ustanovit (za šéfa)

Jmenovat někoho do pozice šéfa.

vyhlásit poplach

Vyhlásit poplach znamená vydat příkaz, aby se všichni začali připravovat na mimořádnou situaci a na nebezpečí.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

vyhlásit <co>

Vyhlásit: oznámit, prohlásit nahlas, oficiálně ohlásit.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

proslovit (řeč)

Proslovit je mluvit veřejně, aby se oslovilo publikum a sdělilo jim nějakou myšlenku nebo poselství.

pronést se

Pronést se znamená vyřknout nějakou důležitou myšlenku, slova nebo názor.

pronést (zboží)

Pronést zboží znamená oznámit veřejně jeho zpřístupnění pro prodej.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

vyhlásit (republiku)

Vyhlásit něco znamená oficiálně a veřejně oznámit, v tomto případě vyhlásit republiku.

ustanovit se

Ustanovit se znamená usadit se, usídlit se na nějakém místě, založit si domácnost.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.