Facebook

Odběhnout <od čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu odběhnout <od čeho>.

Význam: Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

zabočit

Zabočit znamená změnit směr pohybu nebo změnit směr pohledu.

zahnout

Zahnout znamená změnit směr pohybu, podél jakéhokoli druhu křivky nebo osy.

uhnout

Uhnout znamená změnit směr pohybu, obvykle z důvodu uniknutí nebo zabránění kolizi.

jít n. jet rovně

Jít: pohybovat se, přesouvat se vpřed; postupovat přímo k cíli.

odchýlit se (od tématu)

Odchýlit se znamená udělat odchylku od něčeho, především od daného tématu nebo zřízení.

Podobná synonyma

vzdalovat se (od tématu)

Vzdalovat se znamená vzdálit se od něčeho, například od tématu, a opouštět to.

odbočení (od tématu)

Odbočení je odchylka od původního účelu či směru, např. při rozhovoru.

odchýlit se

Odchýlit se znamená udělat něco jiného než obvykle, změnit směr či postoj.

zahnout (vpravo)

Zahnout (vpravo) znamená odbočit doprava, jít jinou cestou než původní trasa.

rovně

Rovně znamená stejně, přesně nebo ve stejném směru.

karikatura (vznešeného tématu)

Karikatura je satirická výtvarná práce, která vyjadřuje názor prostřednictvím zobrazení obrazů a/nebo textu.

jít rovně

Jít rovně znamená jít přímo po přímce, která má stejný směr jako startovní bod.

odchýlit se (ze směru)

Změnit směr cesty nebo jít jinou cestou než je původně plánovaná.

odchýlit (hlavu)

Odchýlit se znamená pohnout hlavou nebo jinou částí těla z očekávané nebo vyžadované pozice.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

odchýlit se (od okna)

Odejít/oddálit se (od okna), nezůstat u něj.

odchýlit

Odchýlit se znamená odbočit od původního směru, změnit směr či názor, vybočit z běžného průběhu.

uhnout ze směru (kolo)

Změnit směr jízdy na kole, odbočit ze svého dosavadního směru.

odchýlit <co>

Odchýlit se: změnit směr, zabrzdit, udělat odbočku, změnit původně plánovaný postup.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

vzdálit se (od tématu)

Vzdálit se znamená odstranit nebo změnit fyzickou vzdálenost mezi lidmi nebo věcmi.