Facebook

Vynášet se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vynášet se.

Význam: Pohybovat se rychle nahoru, stoupat, létat, vznášet se; dosahovat vysokých úspěchů.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

vychloubat se

Vychloubat se znamená chovat se jako namyšlenec, znevažovat druhé a vystavovat se nad ně.

vynášet se

Vynášet se znamená získávat slávu, uznání a úspěch.

honosit se

Honosit se znamená chlubit se; činit se bohatým, mít prestiž a uznání.

povyšovat se

Povyšovat se znamená zdůrazňovat svou výjimečnost, mít pocit nadřazenosti, vystavovat se veřejnému obdivu a pochvalě.

vypínat se

Vypínat se znamená ukončit provoz, operaci nebo funkci systému nebo zařízení.

chlubit se

Chlubit se znamená vychvalovat se nebo prezentovat své úspěchy nebo dovednosti jiným lidem.

Podobná synonyma

vypínat

Vypínat znamená přerušit elektrický proud a ukončit tak provoz elektrického zařízení nebo systému.

povyšovat se <nad koho>

Povyšovat se : vystavovat se nadřazenosti nad někoho jiného, ukazovat jeho nedostatečnost.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.

chlubit se <čím>

Chlubit se - zdůrazňovat svoji hrdost nebo úspěch vůči ostatním, vyprávět ostatním o svých úspěších.

vynášet

Vynášet znamená prezentovat, prosazovat či podporovat nějaký názor, myšlenku či návrh.

povyšovat

Povyšovat znamená zvýšit hodnost, postavení nebo vážnost člověka nebo věci.

vychloubat se <čím>

Vychloubat se znamená jevit se nadřazeně a bezohledně nad ostatními, často kvůli zvýšení vlastního sebevědomí.

honosit se <čím>

Honosit se čímsi znamená chlubit se čímsi, jít s hlavou vztyčenou, být hrdý na to, co se dosáhlo.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.