Facebook

Vylupovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vylupovat.

Význam: Vylupovat znamená odstranit nebo odmontovat něco, co je pevně připojeno nebo usazené, obvykle použitím fyzické síly. To může být provedeno buď ručně nebo pomocí nástrojů.

loupežit

Loupež je ohrožení násilím, jež může vyžadovat od oběti peníze nebo majetek. Je to trestný čin, který se běžně pokládá za zločin.

vykrádat

Vykrádat znamená ukrást, nebo odebrat něco násilím, odcizit nebo zneužít bez souhlasu nebo povolení.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená ukrást něčí majetek neoprávněně a bez souhlasu.

loupit

Loupit znamená ukrást nějakou věc, která patří někomu jinému, často s násilím.

Podobná synonyma

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

patřit <pod koho>

Patřit znamená být pod něčím vlivu, autoritou, kontrolou nebo správou.

parodovat <koho n. co>

Parodovat znamená vytvářet humornou imitaci něčeho či někoho.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

potrestat <koho>

Potrestat znamená trestat, udělit trest někomu za provinění.

pošoustat <koho>

Pošoustat je slangový výraz pro okrádání nebo podvádění někoho.

seřvat <koho>

Agresivně křičet na někoho, hrubě mu nadávat nebo ho urážet.

dotknout se <koho>

Dotknout se znamená fyzicky nebo emocionálně tohoto člověka oslovit nebo se s ním setkat.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

vyznamenat <koho>

Vyznamenat znamená pochválit, ocenit a odměnit něčí zásluhy, úspěchy nebo výkon.

povýšit <koho>

Povýšit znamená posunout někoho na vyšší pozici, přidělit jim vyšší postavení nebo zvýšit jejich hodnost.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená vyjádřit nesouhlas či nedůvěru, nízce hodnotit člověka nebo věc.

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

přejímat <od koho> výsledky

Přejímat znamená přijmout výsledky v daném čase od určité osoby nebo instituce.

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

osopit se <na koho>

Osopit se znamená projevit nepříjemnou, vzteklou či nespokojenou reakci na někoho jiného.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená projevovat úctu, obdiv a oslavovat někoho nebo něco.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit, objevit, zaznamenat, pozorovat; znamená vidět něco/někoho nebo něco pozorovat.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená setkat se s ním nečekaně, být si blízko.

urazit <koho>

Urazit znamená dát najevo nelibost, naštvání, neúctu vůči někomu verbálně nebo fyzicky.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho možnosti nebo schopnosti konat něco.

držet <koho kde>

Držet = pevně sevřít a držet koho nebo něco ve stanoveném místě.

vydržovat <koho>

Vydržovat znamená podporovat nebo stát při někom, i když se situace zhoršuje.