Facebook

Vykrádat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vykrádat.

Význam: Vykrádat znamená ukrást, nebo odebrat něco násilím, odcizit nebo zneužít bez souhlasu nebo povolení.

loupežit

Loupež je ohrožení násilím, jež může vyžadovat od oběti peníze nebo majetek. Je to trestný čin, který se běžně pokládá za zločin.

vylupovat

Vylupovat znamená odstranit nebo odmontovat něco, co je pevně připojeno nebo usazené, obvykle použitím fyzické síly. To může být provedeno buď ručně nebo pomocí nástrojů.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

plundrovat

Plundrovat znamená krást a ničit majetek s cílem dosáhnout ekonomického prospěchu.

přejímat

Přejímat znamená převzít zodpovědnost za něco, co jste přijali od někoho jiného.

přebírat <co> (od jiného autora)

Přebírat: získat od jiného autora informace, myšlenky nebo dílo a použít je pro vlastní účely.

Podobná synonyma

dotknout se <koho>

Dotknout se znamená fyzicky nebo emocionálně tohoto člověka oslovit nebo se s ním setkat.

ovlivnit <koho>

Ovlivnit znamená vlivnout na jeho myšlení, chování nebo rozhodnutí.

podporovat (přednostně) <koho>

Podporovat znamená přispívat silou, časem a/nebo finančně k úspěchu někoho.

označit <koho>

Označit znamená označit nebo identifikovat někoho nebo něco jako určitou osobu, věc nebo místo.

velebit <koho>

Velebit je sloveso označující chválu, uznání nebo oslavu někoho či něčeho.

vzdělat <koho>

Vzdělat: poskytnout někomu kvalitní vzdělání/vzdělávací zkušenosti.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená ustanovit někoho do určitého postavení nebo funkce.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená projevit silnou lásku a touhu po tom druhém.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

dopravovat <koho n. co> (s eskortou)

Dopravovat znamená převést osobu nebo věc z místa na místo s eskortou.

vroubek (u koho)

Vroubek ukazuje slabost, zranitelnost nebo zranění na duševní úrovni.

uvolnit <koho>

Uvolnit: osvobodit někoho od povinností nebo obav.

pokořovat <koho>

Pokořovat znamená uznávat nadřazenost/autoritu koho/čeho a respektovat jeho/jeho vůli.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo někoho trefit.

vyhazovat <koho>

Vyhazovat znamená násilně odstranit člověka z určitého místa nebo zaměstnání.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

rozladit <koho>

Rozladit znamená vyvolat v někom smutek, zlost či neklid.

obeznámit <koho s čím>

Seznámit se s něčím/někým, získat o něm/ní podrobné informace a zkušenosti.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená zavřít někoho do vězení, aby nemohl odejít.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

naklonit si <koho>

Vyjádřit sympatii a přízeň k někomu; usilovat o jeho příznivost.

rozmrzet <koho>

Rozmrzet = ukončit strach, obavy nebo nepřátelství, obnovit přátelství nebo důvěru.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

rýpat <do koho>

Rýpat (do někoho) znamená kritizovat či soudit někoho nebo něco.

odepsat <koho n. co>

Odepsat znamená oficiálně ukončit nebo převést nějakou smluvní nebo finanční závazek.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.