Facebook

Výkonný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu výkonný.

Význam: Výkonný se obvykle používá k popisu něčeho, co je silné, účinné a úspěšné, což může být schopnost, schopnosti, technologie, stroje, zařízení nebo lidé.

účinný

Význam slova účinný je schopný poskytnout očekávaný nebo požadovaný výsledek; úspěšný; efektivní.

neefektivní

Neefektivní je slovo popisující proces, který není účelný a neprodukuje požadované výsledky. To znamená, že zdroje, čas a energie vynaložené na dosažení cíle jsou zbytečné a neefektivní.

skutečný

Význam slova "skutečný" je pravdivý nebo opravdový; něco, co je faktické a nefiktivní; něco, co je skutečné a existuje ve skutečnosti.

činný

Činný znamená aktivní, výkonný, pracovitý, pilný, spolehlivý.

aktivní

Aktivní znamená činný, iniciativní a živý; zapojený do činnosti nebo procesu.

efektivní

Efektivní znamená dosáhnout cílů s minimálním úsilím a časem.

exekutivní

Exekutivní je týkající se výkonu moci; obvykle se vztahuje na úředníky a zákonodárce, kteří jsou zodpovědní za vykonávání zákonů.

Podobná synonyma

být činný (jako funkcionář)

Být činný znamená aktivně se podílet na organizaci či zajišťování činností ve vybrané organizaci, skupině nebo instituci.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

aktivní člen

Aktivní člen je člověk, který se aktivně účastní činností ve skupině nebo organizaci.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

aktivní vodič

Aktivní vodič je materiál, který dokáže průchodem proudem generovat teplo nebo světlo.