Facebook

Neefektivní - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu neefektivní.

Význam: Neefektivní je slovo popisující proces, který není účelný a neprodukuje požadované výsledky. To znamená, že zdroje, čas a energie vynaložené na dosažení cíle jsou zbytečné a neefektivní.

účinný

Význam slova účinný je schopný poskytnout očekávaný nebo požadovaný výsledek; úspěšný; efektivní.

výkonný

Výkonný se obvykle používá k popisu něčeho, co je silné, účinné a úspěšné, což může být schopnost, schopnosti, technologie, stroje, zařízení nebo lidé.

skutečný

Význam slova "skutečný" je pravdivý nebo opravdový; něco, co je faktické a nefiktivní; něco, co je skutečné a existuje ve skutečnosti.

Podobná synonyma

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

umělec (výkonný)

Umělec je někdo, kdo vytváří umělecká díla, jako jsou malby, sochy, fotografie, hudba, divadlo a další.