Facebook

účinný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu účinný.

Význam: Význam slova účinný je schopný poskytnout očekávaný nebo požadovaný výsledek; úspěšný; efektivní.

výkonný

Výkonný se obvykle používá k popisu něčeho, co je silné, účinné a úspěšné, což může být schopnost, schopnosti, technologie, stroje, zařízení nebo lidé.

neefektivní

Neefektivní je slovo popisující proces, který není účelný a neprodukuje požadované výsledky. To znamená, že zdroje, čas a energie vynaložené na dosažení cíle jsou zbytečné a neefektivní.

skutečný

Význam slova "skutečný" je pravdivý nebo opravdový; něco, co je faktické a nefiktivní; něco, co je skutečné a existuje ve skutečnosti.

působivý

Působivý = vyvolávající silný dojem, zanechávající hlubokou stopu.

efektivní

Význam slova efektivní: schopnost dosáhnout zamýšlených cílů s co nejmenším vynaložením úsilí a prostředků.

vydatný

Vydatný znamená velmi hojný, obzvláště bohatý nebo silný.

opravdový

Opravdový znamená autentický, upřímný, skutečný, autentický a pravdivý.

činorodý

Činorodý je označení pro člověka, který je kreativní, často aktivní a přináší nové a konstruktivní myšlenky.

Podobná synonyma

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

umělec (výkonný)

Umělec je někdo, kdo vytváří umělecká díla, jako jsou malby, sochy, fotografie, hudba, divadlo a další.

kousek (působivý)

Kousek je malá část, často působivá, která je z něčeho většího.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.