Facebook

Skutečný - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu skutečný.

Význam: Význam slova "skutečný" je pravdivý nebo opravdový; něco, co je faktické a nefiktivní; něco, co je skutečné a existuje ve skutečnosti.

účinný

Význam slova účinný je schopný poskytnout očekávaný nebo požadovaný výsledek; úspěšný; efektivní.

výkonný

Výkonný se obvykle používá k popisu něčeho, co je silné, účinné a úspěšné, což může být schopnost, schopnosti, technologie, stroje, zařízení nebo lidé.

neefektivní

Neefektivní je slovo popisující proces, který není účelný a neprodukuje požadované výsledky. To znamená, že zdroje, čas a energie vynaložené na dosažení cíle jsou zbytečné a neefektivní.

reálný

Reálný je odpovídající skutečnosti, existující ve skutečnosti.

faktický

Faktický znamená skutečný, podložený fakty; konkrétní, relevantní a pravdivý.

konkrétní

Konkrétní: jasný, jednoznačný, konkrétní, odvozený z konkrétních skutečností.

neskutečný

Neuvěřitelný, překonávající běžnou představivost; mimořádný, skvělý, neobvyklý.

nereálný

Nereálný je něco, co není skutečné, fyzicky nemožné či nesmyslné.

zaručený

Zaručený znamená, že něco je jisté a pevné, že je to bezpečné, spolehlivé a nezpochybnitelné.

nepochybný

Nezpochybnitelný, nezpochybňovaný, jistý, jasný, jednoznačný, neotřesitelný, nezvratný.

bezpečný

Bezpečný je pro nás všechny důležitý - chrání nás před nebezpečím a umožňuje nám cítit se jistě a spokojeně.

opravdový

Pravdivý, upřímný, autentický; odpovídající skutečnosti nebo pravdě.

pravý

Správný, opravdový, legitimní, skutečný; používané k popisu toho, co je autentické.

Podobná synonyma

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

v pravý čas

V pravý čas znamená včas, nebo vhodný čas; činění něčeho správně a vhodně ve správnou dobu.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.

umělec (výkonný)

Umělec je někdo, kdo vytváří umělecká díla, jako jsou malby, sochy, fotografie, hudba, divadlo a další.