Facebook

Jásot (neutuchající) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu jásot (neutuchající).

Význam: Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

Podobná synonyma

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

projev

Projev je vyjádření názoru, přesvědčení nebo názoru veřejně přednesené jako řeč, písemný dokument nebo jiný druh sdělení.

veřejný

Veřejný je označení pro věci nebo události, které jsou dostupné veřejnosti nebo se s nimi mohou lidé veřejně ztotožňovat.

pocta (okázalá)

Okázalá pocta je úcta vyjádřená velkolepým způsobem, jako je formální ceremonie nebo zvláštní oslava.

nadšení

Nadšení je vášeň, energie a entuziasmus, který je často spojen s radostí, optimizmem a nadějí.

potlesk

Potlesk je hlasitý projev uznání nebo podpory, obvykle v podobě tleskání.

pocta

Pocta je vyjádření úcty, respektu a obdivu k osobě nebo činnosti.

projev (slavnostní)

Projev (slavnostní) je formální mluvená nebo psaná řeč, která se obvykle používá k vyjádření něčí myšlenky, názoru nebo pocity.

veřejná doprava

Veřejná doprava je systém transportu, který slouží k přepravě osob z místa na místo. Zahrnuje autobusy, tramvaje, metra, vlaky a další.

veřejná informovanost

Veřejná informovanost je stav, kdy jsou lidé informováni o událostech, které se týkají veřejnosti.

vypuknout (nadšení)

Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

plný nadšení

Plný nadšení: úplně nadšený, nadmíru nadšený, nadšení vrcholící v euforii.

projev souhlasu

Projev souhlasu je vyjadřování přijetí nebo schválení určitého návrhu nebo dohody.

ubývat (nadšení)

Ubývat znamená postupně oslabovat, snižovat se. U nadšení znamená, že se postupně zmenšuje něčí zájem, zápal a entuziasmus.