Facebook

Jásot (neutuchající) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu jásot (neutuchající).

Význam: Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

Podobná synonyma

projev (nepřipravený)

Projev je ústní vyjádření nějaké myšlenky, názoru či přesvědčení; může být připravený nebo nepřipravený.

štvavý (projev)

Štvavý projev: projev, který je založen na manipulaci a vyvolává emoční reakce a nesprávné úsudky.

nadšení (prudké)

Nadšení je silná radost, která se projevuje bouřlivým entuziasmem a nadšením.

nadšení

Nadšení je silný pocit nadšení, entuziasmu a nadšení pro něco, co člověk miluje a oceňuje.

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

veřejný

Veřejný znamená otevřený, sdílený nebo obecně známý. Odkazuje na co nebo koho, kdo je přístupný všem.

projev

Projev je vystoupení, ve kterém někdo sděluje myšlenky, názory nebo informace publiku.

pocta

Pocta je vyjádření úcty a obdivu k někomu nebo něčemu, často vyjadřované obřadem nebo ceremoniálem.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

patřit (pocta)

Patřit je znamenat být součástí, sdílet, uznávat, dávat poctu, respektovat, být věrný.

projev soustrasti

Projev soustrasti je vyjádření smutku a soucitu druhé osobě po ztrátě milované osoby nebo situace.

pronášet (projev)

Pronášet znamená vyjadřovat své myšlenky nebo názory veřejně a nahlas.

projev (slavnostní)

Projev (slavnostní) je formální mluvená nebo psaná řeč, která se obvykle používá k vyjádření něčí myšlenky, názoru nebo pocity.

potlačit (nadšení)

Potlačit znamená snížit nebo zmírnit intenzitu, sílu, projev něčeho, např. nadšení.

vypuknout (nadšení)

Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

pocta (okázalá)

Okázalá pocta je úcta vyjádřená velkolepým způsobem, jako je formální ceremonie nebo zvláštní oslava.