Facebook

Vyrovnat (účet) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyrovnat (účet).

Význam: Splatit všechny dluhy a případné zůstatky, aby účet byl zcela vyrovnán.

uhradit <co>

Uhradit: zaplatit; zaplatit částku potřebnou k získání něčeho.

zapravit

Zapravit znamená nastavit, upravit nebo přizpůsobit něco, aby to bylo správné a fungovalo, jak má.

splatit

Splatit znamená vrátit peníze po splacení dluhu nebo nákupu.

složit <co>

Složit znamená skládat z více částí, složit dohromady, skládat do konkrétního tvaru nebo uspořádání.

odpykat <co>

Odpykat: potrestat se za něco špatného, zaplatit cenu za své činy.

odnést

Odnést znamená odstranit, odvézt nebo odstoupit s něčím.

Podobná synonyma

složit

Složit znamená postupně složit něco složitého nebo složitým způsobem se vypořádat s náročnou situací.

odnést <co kam> (bouře)

Odnést je přenést něco z jednoho místa na druhé, například během bouře, takže co se odeberou z jednoho místa, je přeneseno na jiné.

odpykat

Odpykat znamená přijmout trest za své činy a snášet jeho důsledky.

složit (srnce)

Složit srnce znamená odstranit jeho kožešinu a maso na kosti, které se nakonec zahodí.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

odpykat si <co>

Odpykat si znamená trpět následky za hříchy nebo chyby.

složit (poplatek)

Zaplatit poplatek, který může být buď přímý, nebo nepřímý.

složit se

Složit se znamená uspořádat něco, složit něco dohromady nebo se s něčím smířit.

složit (kauci)

Platit kauci je proces, kdy se dává finanční částka jako záruka, že se něco splní.

splatit (dluh)

Splatit: uhradit dluh, vrátit peníze, které byly půjčeny nebo zaplaceny.

odpykat (trest)

Odpykat znamená trpět trest za provedenou nelegální činnost nebo porušení pravidel.

složit (symfonii)

Komponovat, skládat a organizovat noty do složité hudební skladby.

složit (nedbale)

Složit: složité; obtížné; komplikované; náročné; těžké.

odnést <co kam>

Odnést znamená přenést něco (např. objekt, záležitost) z jednoho místa na jiné.

odpykat si

Odpykat si znamená trpět následky za své chyby, zažít nebo si zažít trest za své jednání.

složit <co kde>

Složit: skládat dohromady, sestavit, vložit do určitého celku.

odnést <co>

Odnést: přenést, odstranit nebo dopravit něco; opustit místo nebo situaci.