Facebook

Uklonit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu uklonit se.

Význam: Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

udělat poklonu

Udělat poklonu znamená projevit úctu nebo poctu někomu, např. sklonit se nebo se před ním uklonit.

poklonit se

Poklonit se znamená projevit úctu nebo respekt někomu nebo něčemu skloněním nebo ohnutím těla.

naklonit se

Pohybovat se ke straně, sklonit se, přiblížit se něčemu nebo někomu, projevit souhlas nebo zaujetí.

nahnout se

Nahnout se znamená ohnout se nebo se natočit nebo se naklonit.

Podobná synonyma

udělat radost

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

narovnat

Urovnat, uspořádat, zorganizovat do uspořádaného stavu.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

sklonit

Sklonit znamená ohnout, ohýbat, naklonit nebo se sklonit.

udělat kompliment

Udělat kompliment je vyjádření pochvaly, uznání či obdivu něčemu, co je jinému člověku příjemné.

vzdát se

Vzdát se znamená opustit, odevzdat nebo odmítnout něco, co je mít.

naklonit

Naklonit znamená přiklonit se k něčemu nebo někomu, projevit mu podporu nebo sympatie.

schýlit

Schýlit se znamená přibližně přiklonit se nebo se naklonit k něčemu. Ve významu lze používat i pro předpokládat nebo naznačovat.

vzdát se <čeho>

Opustit, přestat se něčeho držet a odevzdat se čemukoliv; ztratit se ve prospěch čehosi jiného.

udělat chybu

Udělat chybu znamená udělat něco špatně, obvykle v důsledku nedbalosti nebo neopatrnosti.

udělat <co>

Provést nějakou činnost; vykonat nějakou činnost; uskutečnit nějakou činnost.

neochota (udělat co)

Neochota je stav, kdy se člověk odmítá rozhodnout nebo se zúčastnit něčeho. Znamená to, že osoba nemá zájem, motivaci nebo odhodlání k tomu, aby udělala něco.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

udělat kariéru

Postoupit v kariéře, dosáhnout profesionálního úspěchu a získat zaměstnání v oboru, ve kterém člověk usiluje o vysoké postavení.

nahnout (hlavu)

Nahnout znamená pohnout hlavou nebo jinou částí těla, aby se změnila pozice.

udělat si <v čem> pořádek

Organizovat, uspořádat, vyřešit problémy a věci ve svém okolí, aby vše fungovalo správně.

hodlat udělat <co>

Hodlat udělat znamená mít záměr to udělat; je to vyjádření intence, úmyslu nebo odhodlání.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená ohnout, nechat se sklonit či se sklonit do předklonu, obvykle v projevu úcty nebo pocty.

udělat

Udělat: vykonat, uskutečnit, realizovat, provést, zařídit, zrealizovat.

hodit poklonu

Oslovit někoho pochvalou nebo obdivným vyjádřením.