Facebook

Uklonit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu uklonit se.

Význam: Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

udělat poklonu

Udělat poklonu znamená projevit úctu nebo poctu někomu, např. sklonit se nebo se před ním uklonit.

poklonit se

Poklonit se znamená projevit úctu nebo respekt někomu nebo něčemu skloněním nebo ohnutím těla.

naklonit se

Pohybovat se ke straně, sklonit se, přiblížit se něčemu nebo někomu, projevit souhlas nebo zaujetí.

nahnout se

Nahnout se znamená ohnout se nebo se natočit nebo se naklonit.

Podobná synonyma

udělat se

Udělat se: odchýlit se od správného jednání, obecně provést špatnou nebo nevhodnou akci.

narovnat

Urovnat, zorganizovat, uspořádat do požadovaného tvaru nebo pořádku.

vzdát se (milostně)

Vzdát se (milostně) znamená ukončit milostný vztah, rozejít se a už nežít společně.

udělat si známost

Seznámit se s někým, vzájemně si sdělit osobní informace a společně prožít čas.

udělat (zápis)

Vykonat, provést; provedení úkolu, činnosti či činu.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

nahnout (hlavu)

Nahnout znamená pohnout hlavou nebo jinou částí těla, aby se změnila pozice.

udělat chybu

Udělat chybu znamená udělat něco špatně, obvykle v důsledku nedbalosti nebo neopatrnosti.

udělat pauzu

Udělat pauzu znamená na určitou dobu se odmlčet a uvolnit mysl, aby se mohla znovu naladit a obnovit energii.

udělat <co>

Provést požadovanou činnost, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

udělat pokus

Udělat pokus znamená provést experiment pro ověření nějaké hypotézy, aby se zjistil její výsledek.

naklonit

Naklonit znamená přizpůsobit se nebo se sklonit k něčemu, čemu jsme přátelští nebo souhlasíme.

udělat

Vykonat činnost, udělat krok, aby se dosáhlo nějakého cíle.

udělat krok zpět

Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

udělat felaci

Oralní sex v podobě líbání a kouření penisu.

mít úctu

Mít úctu znamená vážit si druhých, respektovat jejich názory a cítit úctu k jejich vlastnostem.

vzdát se <čeho>

Opustit něco, vzdát se toho, odříct se čeho; odmítnout, odstoupit od toho.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.

udělat pokrok

Postupovat vpřed, zlepšovat se a dosahovat úspěchu.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

naklonit se (z okna)

Naklonit se z okna je umělecky vyjádřit, že se člověk podívá ven z okna.

sklonit

Sklonit znamená fyzicky nebo psychicky ohnout, snížit se nebo se sklonit k něčemu.