Facebook

Narovnat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu narovnat se.

Význam: Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

napřímit se

Napřímit se znamená dát své tělo do přirozeného postoje. Je to druh fyzického a psychického napětí.

vyrovnat se

Vyrovnat se znamená postavit se k něčemu čelit, vyřešit to a pokusit se najít vyvážené řešení.

napnout se

Napnout se znamená namáhání nebo napětí, které se používá pro dosažení maximálního výkonu nebo výsledku.

natáhnout se

Natáhnout se znamená protáhnout tělo a svaly, aby se zmírnily svalové napětí a bolesti a zvýšila se pohyblivost.

ohnout se

Ohnout se znamená udělat změnu ve tvaru tělesa pohybem, zatížením či jinou silou.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

Podobná synonyma

vzdát dík

Vyjádřit vděčnost někomu, kdo nám pomohl nebo se o nás postaral.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

napřímit

Napřímit znamená postavit se do přímého postavení, vystřídat se.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

vyrovnat (váhu)

Urovnat, aby byla stejná; dosáhnout rovnováhy, aby obě strany byly stejné.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená přiklonit ji dolů, často ve výrazu pokory nebo smutku.

napnout

Napnout znamená pevně stáhnout či utáhnout, aby byla dosažena požadovaná síla nebo účinek.

natáhnout do sebe (kouř)

Natáhnout se do sebe znamená vdechnout kouř z cigarety nebo jiného tabákového výrobku až do plic.

sklonit

Sklonit znamená fyzicky nebo psychicky ohnout, snížit se nebo se sklonit k něčemu.

ohnout

Ohnout znamená změnit tvar nebo polohu něčeho tím, že se jeho části nakloní směrem k sobě nebo k jinému bodu.

schýlit

Schýlit se znamená přibližně přiklonit se nebo se naklonit k něčemu. Ve významu lze používat i pro předpokládat nebo naznačovat.

ohnout (papír)

Ohnout papír znamená udělat záhyb ve vybrané části papíru.

napřímit (záda)

Napřímit znamená narovnat a zpevnit svaly těla a páteře a udržovat záda rovná.

natáhnout (ruku)

Dlouze a silně natáhnout ruku.

vzdát se

Vzdát se znamená odmítnout, přestat se účastnit, rezignovat, opustit nebo se zbavit něčeho.

vyrovnat

Urovnat, doplnit tak, aby to bylo vyvážené a vyvážené, aby byl dosažen stav rovnováhy.

vyrovnat (účet)

Uhrát účet - dosáhnout souladu mezi pohledávkami a závazky, případně mezi příjmy a výdaji.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.