Facebook

Narovnat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu narovnat se.

Význam: Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

napřímit se

Napřímit se znamená dát své tělo do přirozeného postoje. Je to druh fyzického a psychického napětí.

vyrovnat se

Vyrovnat se znamená postavit se k něčemu čelit, vyřešit to a pokusit se najít vyvážené řešení.

napnout se

Napnout se znamená namáhání nebo napětí, které se používá pro dosažení maximálního výkonu nebo výsledku.

natáhnout se

Natáhnout se znamená protáhnout tělo a svaly, aby se zmírnily svalové napětí a bolesti a zvýšila se pohyblivost.

ohnout se

Ohnout se znamená udělat změnu ve tvaru tělesa pohybem, zatížením či jinou silou.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

Podobná synonyma

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

napřímit

Napřímit znamená postavit se do přímého postavení, vystřídat se.

napnout

Napnout znamená přitáhnout nebo zatáhnout něco pevně, aby se udrželo napjaté.

vyrovnat

Urovnat, rovnat, zrovnat, zcela srovnat, doplnit, dopravit.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená ohnout, nechat se sklonit či se sklonit do předklonu, obvykle v projevu úcty nebo pocty.

natáhnout

Natáhnout znamená vzít něco do ruky a protáhnout to, aby bylo méně zkroucené nebo napnuté.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

vzdát dík

Vyjádřit vděčnost někomu, kdo nám pomohl nebo se o nás postaral.

vyrovnat (účet)

Vyrovnat účet znamená uhradit veškeré pohledávky a závazky a tím dosáhnout vyrovnanosti.

sklonit

Sklonit znamená ohnout, ohýbat, naklonit nebo se sklonit.

mít úctu

Mít úctu znamená vážit si druhých, respektovat jejich názory a cítit úctu k jejich vlastnostem.

ohnout

Ohnout znamená změnit tvar nebo polohu něčeho, ohýbat, ohýbat se, nebo se sklonit.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

natáhnout (ruku)

Dlouze a silně natáhnout ruku.

vyrovnat (váhu)

Urovnat, aby byla stejná; dosáhnout rovnováhy, aby obě strany byly stejné.

vyrovnat se <s čím>

Vyrovnat se s něčím je postupovat, aby se dosažení stavu rovnováhy.

napnout (sluch)

Napnout sluch: maximální soustředění sluchu a vnímání zvuků s cílem co nejlépe je rozpoznat.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

vyrovnat se <komu>

Vyrovnat se s někým znamená najít způsob, jak se smířit s jeho činy nebo postojem.

napnout (plachtu)

Napnout plachtu znamená provléct lano kolem stěžně a napínat plachtu, aby byla pevně upevněna.