Facebook

Narovnat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu narovnat se.

Význam: Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

napřímit se

Napřímit se znamená dát své tělo do přirozeného postoje. Je to druh fyzického a psychického napětí.

vyrovnat se

Vyrovnat se znamená postavit se k něčemu čelit, vyřešit to a pokusit se najít vyvážené řešení.

napnout se

Napnout se znamená namáhání nebo napětí, které se používá pro dosažení maximálního výkonu nebo výsledku.

natáhnout se

Natáhnout se znamená protáhnout tělo a svaly, aby se zmírnily svalové napětí a bolesti a zvýšila se pohyblivost.

ohnout se

Ohnout se znamená udělat změnu ve tvaru tělesa pohybem, zatížením či jinou silou.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

Podobná synonyma

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

vyrovnat

Vyrovnat znamená dostat věci do požadované rovnováhy nebo shody, dosáhnout rovnovážného stavu, nebo se vyrovnat s něčím.

napnout

Napnout znamená přitáhnout nebo zatáhnout něco pevně, aby se udrželo napjaté.

sklonit

Sklonit znamená ohýbat, naklánět se nebo se sklonit, obzvláště k něčí úctě či respektu.

schýlit

Schýlit se znamená přibližně přiklonit se nebo se naklonit k něčemu. Ve významu lze používat i pro předpokládat nebo naznačovat.

ohnout

Ohnout znamená změnit tvar nebo polohu něčeho tím, že se jeho části nakloní směrem k sobě nebo k jinému bodu.

vzdát dík

Vyjádřit vděčnost někomu, kdo nám pomohl nebo se o nás postaral.

napřímit

Napřímit znamená zvednout do přímé pozice, zpevnit, upevnit nebo zlepšit.

napnout (provaz)

Napnout provaz znamená stáhnout ho, aby byl napjatý a pevný.

vyrovnat se <s kým>

Vyrovnat se s něčím/někým: dosáhnout rovnováhy nebo kompromisu, vyřešit spor, zachovat si důstojnost.

natáhnout

Natáhnout znamená vzít něco do ruky a protáhnout to, aby bylo méně zkroucené nebo napnuté.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená přiklonit ji dolů, často ve výrazu pokory nebo smutku.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho znamená odmítnout, přestat se o něco snažit nebo se zbavit něčeho.

vzdát se (milostně)

Vzdát se (milostně) znamená ukončit milostný vztah, rozejít se a už nežít společně.

vyrovnat se (v pití)

Vyrovnat se v pití znamená dojít se stejného množství alkoholu jako někdo jiný.

vzdát se

Vzdát se znamená opustit, odevzdat nebo odmítnout něco, co je mít.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.