Facebook

Schýlit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu schýlit se.

Význam: Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

Podobná synonyma

narovnat

Urovnat, uspořádat do pořádku; přizpůsobit se požadovaným standardům; vyrovnat a zajistit dobrou organizaci.

vzdát se

Vzdát se znamená opustit, odevzdat nebo odmítnout něco, co je mít.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

mít úctu

Mít úctu znamená vážit si druhých, respektovat jejich názory a cítit úctu k jejich vlastnostem.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

sklonit

Sklonit znamená ohnout, ohýbat, naklonit nebo se sklonit.

nechtít se vzdát

Odpor k ukončení činnosti nebo úsilí; odhodlání pokračovat i přes překážky.

narovnat (zlomeninu)

Urovnat, uspořádat, uspořádat do pořádku.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená přiklonit ji dolů, často ve výrazu pokory nebo smutku.

budící úctu

Budící úctu je vyjádření respektu, obdivu a uznání pro člověka nebo situaci.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

narovnat (záda)

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.

vzdát se (milostně)

Vzdát se (milostně) znamená ukončit milostný vztah, rozejít se a už nežít společně.