Facebook

Schýlit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu schýlit se.

Význam: Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

Podobná synonyma

narovnat

Urovnat, uspořádat do pořádku; přizpůsobit se požadovaným standardům; vyrovnat a zajistit dobrou organizaci.

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

sklonit

Sklonit znamená ohnout, ohýbat, naklonit nebo se sklonit.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

budící úctu

Budící úctu je vyjádření respektu, obdivu a uznání pro člověka nebo situaci.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

vzdát se

Vzdát se je vzdát se čeho, rezignovat na něco nebo přestat to dělat.

mít úctu

Mít úctu znamená vážit si druhých, respektovat jejich názory a cítit úctu k jejich vlastnostem.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená přiklonit ji dolů, často ve výrazu pokory nebo smutku.

vzdát dík

Vyjádřit vděčnost někomu, kdo nám pomohl nebo se o nás postaral.