Facebook

Sklonit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu sklonit se.

Význam: Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

sehnout se

Sehnout se znamená vzdát se předchozího postavení nebo stavu a stát se něčím nižším.

ohnout se

Ohnout se znamená změnit tvar tělesa pohybem, např. koleno, páteř nebo rameno.

podřídit se

Respektovat autority a přijmout jejich rozhodnutí, aniž bychom se proti nim bránili.

uznat nadřazenost

Uznat nadřazenost znamená přiznat nadřazenou pozici druhé osoby či skupině a respektovat jejich autoritu.

Podobná synonyma

uznat

Uznat znamená přijmout a připustit pravdivost, správnost nebo existenci něčeho.

narovnat

Uspořádat věci do přehledného pořádku; zarovnat do symetrického vzhledu.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

vzdát se

Vzdát se znamená opustit, odevzdat nebo odmítnout něco, co je mít.

ohnout

Ohnout znamená fyzicky nebo mentálně přizpůsobit něco ve směru, který se liší od původního stavu.

uznat za možné

Uznat znamená přijmout či potvrdit, že něco existuje nebo je pravdivé.

narovnat (zlomeninu)

Urovnat, uspořádat, uspořádat do pořádku.

podřídit si

Podřídit si znamená udělat si pořádek a zařadit se do určitých pravidel nebo očekávaných norem.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

sehnout (hlavu)

Sklonit hlavu znamená projevit úctu, stud nebo smutek. Toto gesto může být vyjádřeno skutečným skloněním nebo jen myšlenkou.

ohnout (papír)

Ohnout papír znamená udělat záhyb ve vybrané části papíru.

nadřazenost

Nadřazenost je postavení, které je vyšší než jiné. Znamená to mít autoritu, pravomoc a nadřazenost nad ostatními.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.