Facebook

Sklonit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu sklonit se.

Význam: Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

sehnout se

Sehnout se znamená vzdát se předchozího postavení nebo stavu a stát se něčím nižším.

ohnout se

Ohnout se znamená změnit tvar tělesa pohybem, např. koleno, páteř nebo rameno.

podřídit se

Respektovat autority a přijmout jejich rozhodnutí, aniž bychom se proti nim bránili.

uznat nadřazenost

Uznat nadřazenost znamená přiznat nadřazenou pozici druhé osoby či skupině a respektovat jejich autoritu.

Podobná synonyma

nechtít se vzdát

Odpor k ukončení činnosti nebo úsilí; odhodlání pokračovat i přes překážky.

uznat

Uznat znamená přijmout nebo přiznat pravdivost nebo pravost čehosi.

vzdát se

Vzdát se je vzdát se čeho, rezignovat na něco nebo přestat to dělat.

narovnat

Uspořádat nepořádek, urovnat, poskládat do pořádku - to je narovnat.

ohnout

Ohnout znamená změnit tvar nebo polohu něčeho, ohýbat, ohýbat se, nebo se sklonit.

nadřazenost

Nadřazenost je stav, ve kterém jedna strana má vyšší pozici a vliv než druhá.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

uznat <co>

Uznat: přiznat, uznanost nebo schválit.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

uznat <komu> (zkoušku)

Uznat (zkoušku) znamená přiznat, že dotyčná osoba získala potřebné znalosti a schopnosti, aby splnil požadavky zkoušky.

narovnat (záda)

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.

sehnout (hlavu)

Sklonit hlavu znamená projevit úctu, stud nebo smutek. Toto gesto může být vyjádřeno skutečným skloněním nebo jen myšlenkou.

uznat za možné

Uznat znamená přijmout či potvrdit, že něco existuje nebo je pravdivé.

vzdát se (milostně)

Vzdát se (milostně) znamená ukončit milostný vztah, rozejít se a už nežít společně.

schýlit

Schýlit se znamená přibližně přiklonit se nebo se naklonit k něčemu. Ve významu lze používat i pro předpokládat nebo naznačovat.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

ohnout <co>

Ohnout znamená přivést do jiného tvaru pomocí síly.