Facebook

Uhladit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu uhladit.

Význam: Uhladit znamená vyrovnat nebo zhluboka zaoblit, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

omlít

Omlít znamená rozdrtit, rozemlít, rozmačkat nebo i rozmixovat nějakou potravinu.

obrousit

Obrousit znamená odstranit ostré hrany nebo nerovnosti pomocí broušení.

zdrsnit

Zdrsnit znamená zesílit nebo ztvrdit, vytvořit hrubý povrch nebo drsnou podobu.

upravit <co>

Změnit/doplnit/přizpůsobit tak, aby vyhovovalo požadavkům.

vyhladit

Zbavit povrchu nerovností, vyrovnat ho; zdůraznit jeho hladkost.

zdokonalit

Zdokonalit: vylepšit, zlepšit kvalitu nebo výkon čeho/koho.

vytříbit

Vytříbit znamená dát něčemu jasnou, jednoduchou podobu, uspořádat do detailů, zúžit na základní myšlenku.

vybrousit

Vybrousit znamená vyleštit, dokonale opracovat a vyhlazovat povrch pomocí broušení.

zušlechtit

Zušlechtit znamená zlepšit, zkvalitnit nebo vylepšit něco.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

narovnat

Organizovat, uspořádat a upravit věci tak, aby byly v souladu s požadavky.

srovnat

Porovnat dvě nebo více věcí a zjistit jejich shodu nebo rozdíly.

Podobná synonyma

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

spor

Spor je souboj dvou nebo více stran o ideu, princip nebo výsledek.

urovnat

Urovnat znamená uspořádat nepořádek nebo chaos do strukturovaného či systémového pořádku.

upravit

Upravit znamená měnit, přizpůsobovat nebo přebudovat něco, aby bylo lepší či funkčnější.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

narovnat se

Uspořádat si myšlenky a udělat si jasno: urovnat si myšlenky, ujasnit si cíl a získat přehled.

vyhladit (národ)

Vymazat nebo odstranit část nebo celou populaci národa.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

srovnat <co s čím>

Srovnat znamená porovnat dvě (nebo více) věci, aby bylo možné zhodnotit jejich podobnosti a rozdíly.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

zdokonalit <co>

Zdokonalit: vylepšit, zlepšit kvalitu nebo stav čeho.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

zdokonalit se

Zdokonalit se znamená rozvíjet své schopnosti, dovednosti a znalosti, aby člověk dosáhl lepšího výkonu.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.