Facebook

Uhladit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu uhladit.

Význam: Uhladit znamená vyrovnat nebo zhluboka zaoblit, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

omlít

Omlít znamená rozdrtit, rozemlít, rozmačkat nebo i rozmixovat nějakou potravinu.

obrousit

Obrousit znamená odstranit ostré hrany nebo nerovnosti pomocí broušení.

zdrsnit

Zdrsnit znamená zesílit nebo ztvrdit, vytvořit hrubý povrch nebo drsnou podobu.

upravit <co>

Změnit/doplnit/přizpůsobit tak, aby vyhovovalo požadavkům.

vyhladit

Zbavit povrchu nerovností, vyrovnat ho; zdůraznit jeho hladkost.

zdokonalit

Zdokonalit: vylepšit, zlepšit kvalitu nebo výkon čeho/koho.

vytříbit

Vytříbit znamená dát něčemu jasnou, jednoduchou podobu, uspořádat do detailů, zúžit na základní myšlenku.

vybrousit

Vybrousit znamená vyleštit, dokonale opracovat a vyhlazovat povrch pomocí broušení.

zušlechtit

Zušlechtit znamená zlepšit, zkvalitnit nebo vylepšit něco.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

narovnat

Organizovat, uspořádat a upravit věci tak, aby byly v souladu s požadavky.

srovnat

Porovnat dvě nebo více věcí a zjistit jejich shodu nebo rozdíly.

Podobná synonyma

upravit

Změnit, vylepšit nebo přizpůsobit stávající stav.

spor

Boj, konflikt nebo kontroverze, které vyžadují vyjednávání nebo soudní rozhodnutí pro jejich vyřešení.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

upravit (tok)

Upravit tok znamená měnit směr, intenzitu nebo hloubku toku, aby odpovídala potřebám.

srovnat se

Porovnat se, znamená vzájemně porovnat dvě nebo více věcí, aby se určilo, jak jsou si podobné nebo odlišné.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

vyhladit (národ)

Vymazat nebo odstranit část nebo celou populaci národa.

urovnat

Urovnat znamená uspořádat, upravit, přizpůsobit nebo srovnat věci do požadovaného stavu.

zdokonalit (styl)

Zdokonalit se používá k označení procesu zlepšení stylu nebo prezentace.

srovnat <co s čím>

Srovnat znamená porovnat dvě (nebo více) věci, aby bylo možné zhodnotit jejich podobnosti a rozdíly.

upravit (finance)

Upravit znamená snížit nebo zvýšit finanční prostředky, aby byly v souladu s potřebami a cíli.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.