Facebook

Uhladit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu uhladit.

Význam: Uhladit znamená vyrovnat nebo zhluboka zaoblit, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

omlít

Omlít znamená rozdrtit, rozemlít, rozmačkat nebo i rozmixovat nějakou potravinu.

obrousit

Obrousit znamená odstranit ostré hrany nebo nerovnosti pomocí broušení.

zdrsnit

Zdrsnit znamená zesílit nebo ztvrdit, vytvořit hrubý povrch nebo drsnou podobu.

upravit <co>

Změnit/doplnit/přizpůsobit tak, aby vyhovovalo požadavkům.

vyhladit

Zbavit povrchu nerovností, vyrovnat ho; zdůraznit jeho hladkost.

zdokonalit

Zdokonalit: vylepšit, zlepšit kvalitu nebo výkon čeho/koho.

vytříbit

Vytříbit znamená dát něčemu jasnou, jednoduchou podobu, uspořádat do detailů, zúžit na základní myšlenku.

vybrousit

Vybrousit znamená vyleštit, dokonale opracovat a vyhlazovat povrch pomocí broušení.

zušlechtit

Zušlechtit znamená zlepšit, zkvalitnit nebo vylepšit něco.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

narovnat

Organizovat, uspořádat a upravit věci tak, aby byly v souladu s požadavky.

srovnat

Porovnat dvě nebo více věcí a zjistit jejich shodu nebo rozdíly.

Podobná synonyma

upravit

Upravit znamená provést opravu, úpravu nebo změnu čehokoli, aby se dosáhlo požadovaného stavu.

spor

Spor je slovní či fyzický konflikt mezi dvěma nebo více stranami o něčem, co se liší nebo nesouhlasí.

upravit (tok)

Upravit tok znamená měnit směr, intenzitu nebo hloubku toku, aby odpovídala potřebám.

zdokonalit (styl)

Zdokonalit se používá k označení procesu zlepšení stylu nebo prezentace.

zdokonalit se

Zdokonalit se znamená zlepšit se, získat nové schopnosti a dovednosti a dosáhnout vyšší úrovně.

srovnat <co s čím>

Srovnat znamená porovnat dvě (nebo více) věci, aby bylo možné zhodnotit jejich podobnosti a rozdíly.

urovnat

Urovnat znamená uspořádat, vyřadit nepořádek, vytvořit systém a uspořádat všechny součásti do logické struktury.

narovnat se

Narovnat se znamená dát si do pořádku něco, co bylo narušené, či změnit svůj postoj.

narovnat (záda)

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.

urovnat se

Urovnat se znamená dosáhnout klidu a harmonie mysli, dát si věci do pořádku a najít způsob, jak se se vším smířit.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.