Facebook

Obrousit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu obrousit.

Význam: Obrousit znamená odstranit ostré hrany nebo nerovnosti pomocí broušení.

vytříbit (chování)

Vytříbit znamená vybrousit a zdokonalit chování, aby se dostalo na vyšší úroveň.

zdokonalit

Zdokonalit znamená vylepšit nebo zúčastnit čehožkoli, aby bylo lepší nebo dokonalejší.

vybrousit (kámen)

Vybrousit znamená odstranit všechny nerovnosti na povrchu kamene díky brusnému nástroji.

ohladit

Ohladit znamená zmírnit nebo snížit intenzitu něčeho, jako je například hlas, napětí, náladu nebo emoce.

utlumit

Utlumit znamená snížit intenzitu, sílu nebo hlasitost něčeho.

zmírnit (formulace)

Zmírnit znamená snížit intenzitu, míru nebo sílu čeho.

uhladit

Uhladit znamená vyrovnat nebo zhluboka zaoblit, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

omlít

Omlít znamená rozdrtit, rozemlít, rozmačkat nebo i rozmixovat nějakou potravinu.

zdrsnit

Zdrsnit znamená zesílit nebo ztvrdit, vytvořit hrubý povrch nebo drsnou podobu.

Podobná synonyma

vytříbit

Vytříbit znamená dosáhnout vyšší úrovně dokonalosti - zdokonalit, zušlechtit.

pravidla chování

Pravidla chování jsou pravidla, která stanovují, co je a co není přijatelné v určité společenské situaci.

zdokonalit <co>

Zdokonalit: dosáhnout lepšího stavu; zlepšit vlastnosti/kvalitu.

uhladit <co>

Uhladit: vyrovnat nepravidelnosti, zjemnit, začistit.

zmírnit <co>

Zmírnit: snížit intenzitu, zeslabit, zesílit, uklidnit.

zmírnit se (bolest)

Udělat, aby bolest byla méně intenzivní; usnadnit bolest, snížit její intenzitu.

zmírnit

Zmírnit znamená oslabit, uvolnit nebo zeslabit intenzitu čehokoli.

uhladit (text)

Uhladit znamená zbavit něčeho nerovností a vyhlazovat povrch; také znamená zklidnit situaci, vyřešit něco.

ohladit (voda)

Ohladit vodu znamená zmírnit její intenzitu nebo sílu.

chování

Chování je způsob, jakým se lidé, zvířata nebo jiná stvoření chovají, komunikují a interagují s okolím.

zmírnit (tlak)

Snížit, uvolnit, zneškodnit nebo alespoň zmírnit (tlak).

naložit (do kamen)

Naložit (do kamen): přenést kameny na místo, kde jsou potřeba.

zmírnit (napětí)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, napětí nebo sílu.

zmírnit (bolest)

Ulevit od bolesti, zmírnit její intenzitu.

formulace

Formulace je proces vytváření jasného a srozumitelného vyjádření myšlenky nebo konceptu.

zmírnit (hlad)

Snížit hlad tím, že se přijme potrava nebo se zmírní jeho intenzita.

nemístný (chování)

Nemístné chování je chování, které je nevhodné a nezdvořilé a neodpovídá situaci.

vytříbit <co>

Vytříbit znamená zdokonalit, zúžit nebo udělat něco detailněji a precizněji.

klást (do kamen)

Klást do kamen znamená umístit kámen na jiný kámen nebo na jiný povrch.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

vyviklat (kámen)

Vyviklat kámen znamená jeho zpracování, například vyhloubení nebo vykroužení do požadovaného tvaru.

zmírnit se

Zmírnit se znamená snížit intenzitu, závažnost nebo sílu něčeho; zmírnit se tedy znamená omezit dopad daného jevu.