Facebook

Omlít - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu omlít.

Význam: Omlít znamená rozdrtit, rozemlít, rozmačkat nebo i rozmixovat nějakou potravinu.

uhladit

Uhladit znamená vyrovnat nebo zhluboka zaoblit, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

obrousit

Obrousit znamená odstranit ostré hrany nebo nerovnosti pomocí broušení.

zdrsnit

Zdrsnit znamená zesílit nebo ztvrdit, vytvořit hrubý povrch nebo drsnou podobu.

ohladit (voda)

Ohladit vodu znamená zmírnit její intenzitu nebo sílu.

odřít

Odřít znamená odříznout nebo odstranit část něčeho pevného nebo tuhého.

otřít

Otřít: dotýkat se něčeho jemně a lehce s cílem odstranit nečistoty, vlhkost nebo jinou látku.

přetřást

Přetřást znamená vylepšit nebo změnit text, článek nebo jiný druh psaného materiálu.

Podobná synonyma

ohladit

Ohladit znamená snížit násilí nebo emoce a udělat to, co je požadováno bez rozruchu.

vřít (voda)

Vřít znamená vyvíjet silný tlak a rychle proudit, obzvlášť u vody.

překypět (voda)

Překypět znamená, že voda se přelije přes hranici nádoby, ve které se nachází.

průzračný (voda)

Křišťálově čistá voda, která je naprosto průzračná a čirá.

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

klesat (voda)

Klesat = opadávat, snižovat se; vody = stále ubývat, pokles hladiny.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

odtéci (voda)

Odtéci znamená, že voda se z nějakého místa přemisťuje jinam.

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

minerální voda

Minerální voda je voda, která obsahuje různé minerály a látky, které jsou pro zdraví užitečné.

klesnout (voda)

Klesnout je pohyb vody do dolní části, například v potoce, rybníce nebo řece.

valit se (voda)

Valit se znamená proudit, téci rychle a silně.

velká voda

Velká voda je obecný pojem pro obrovské množství vody, které může být ve formě moří, řek, oceánů nebo dokonce povodní.

otřít se

Fyzickým dotykem se navzájem se očistit, zbavit prachu, nečistot nebo jiných látek.

uhladit <co>

Uhladit: vyrovnat nepravidelnosti, zjemnit, začistit.

odřít si (ruce)

Odřít si ruce znamená být ochotný nebo ochotná obětovat část svého času a energie pro něco, co je důležité.

šplouchat (voda)

Šplouchat: krátký zvuk při dopadu malého množství tekutiny na povrch.

odřít (lokty)

Odřít znamená odtáhnout ruce od sebe, dokud se paže nedotknou.

hrnout se (voda)

Hrnout se znamená rychle a hlasitě proudit, například voda proudící po skále.

voda

Voda je nezbytná pro život na Zemi; je to kapalná látka bez barvy, vůně a chuti, která se často vyskytuje ve formě deště, oceánu, ledu nebo páry.

prýštit <odkud> (voda)

Prýštit: proudit (voda) z otvoru, tryskat ven.

stolní voda

Stolní voda je nesycená voda, která se obecně používá k pití a vaření.

vytvořit dutinu (voda)

Vytvořit dutinu ve vodě znamená vytvořit prostor se stěnami, který je ve vodě uzavřený.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

uhladit (text)

Uhladit znamená zbavit něčeho nerovností a vyhlazovat povrch; také znamená zklidnit situaci, vyřešit něco.