Facebook

Omlít - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu omlít.

Význam: Omlít znamená rozdrtit, rozemlít, rozmačkat nebo i rozmixovat nějakou potravinu.

uhladit

Uhladit znamená vyrovnat nebo zhluboka zaoblit, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

obrousit

Obrousit znamená odstranit ostré hrany nebo nerovnosti pomocí broušení.

zdrsnit

Zdrsnit znamená zesílit nebo ztvrdit, vytvořit hrubý povrch nebo drsnou podobu.

ohladit (voda)

Ohladit vodu znamená zmírnit její intenzitu nebo sílu.

odřít

Odřít znamená odříznout nebo odstranit část něčeho pevného nebo tuhého.

otřít

Otřít: dotýkat se něčeho jemně a lehce s cílem odstranit nečistoty, vlhkost nebo jinou látku.

přetřást

Přetřást znamená vylepšit nebo změnit text, článek nebo jiný druh psaného materiálu.

Podobná synonyma

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

voda

Voda je nezbytná tekutina, která je klíčová pro život na Zemi. Je součástí všech živých organismů a je nezbytná pro všechny životní funkce.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

stolní voda

Stolní voda je nesycená voda, která se obecně používá k pití a vaření.

překypět (voda)

Překypět znamená, že voda se přelije přes hranici nádoby, ve které se nachází.

ohladit (povrch)

Ohladit znamená jemně brousit povrch, aby byl hladký a měl stejnou strukturu.

klesat (voda)

Klesat = opadávat, snižovat se; vody = stále ubývat, pokles hladiny.

odtéci (voda)

Odtéci je pohyb vody mezi nádržemi, proudem nebo průtokem, kdy se voda někam odnáší.

šplouchat (voda)

Šplouchat: krátký zvuk při dopadu malého množství tekutiny na povrch.

odřít si (ruce)

Odřít si ruce znamená být ochotný nebo ochotná obětovat část svého času a energie pro něco, co je důležité.

odřít (lokty)

Odřít znamená odtáhnout ruce od sebe, dokud se paže nedotknou.

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

nést (voda kus dřeva)

Nést: držet a přenášet něco v rukou.

hrnout se (voda)

Hrnout se znamená rychle a hlasitě proudit, například voda proudící po skále.

uhladit (text)

Uhladit znamená zbavit něčeho nerovností a vyhlazovat povrch; také znamená zklidnit situaci, vyřešit něco.

prýštit <odkud> (voda)

Prýštit: proudit (voda) z otvoru, tryskat ven.

vytrysknout (voda)

Vytrysknout je rychlé vystřelení tekutiny, například vody, ve velkém množství.

klesnout (voda)

Klesnout je pohyb vody do dolní části, například v potoce, rybníce nebo řece.

vařit se (voda)

Vaření se vody je proces, při kterém se voda zahřívá na bod varu, což zabíjí nebezpečné bakterie a viry.

průzračný (voda)

Křišťálově čistá voda, která je naprosto průzračná a čirá.

minerální voda

Minerální voda je voda, která obsahuje různé minerály a látky, které jsou pro zdraví užitečné.

uhladit <co>

Uhladit: vyrovnat, vylepšit, zjemnit nebo zglajchšaltit.

ohladit

Ohladit znamená snížit násilí nebo emoce a udělat to, co je požadováno bez rozruchu.

vřít (voda)

Vřít znamená vyvíjet silný tlak a rychle proudit, obzvlášť u vody.

valit se (voda)

Valit se znamená proudit, téci rychle a silně.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

velká voda

Velká voda je obecný pojem pro obrovské množství vody, které může být ve formě moří, řek, oceánů nebo dokonce povodní.