Facebook

Stěží - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu stěží.

Význam: Stěží znamená velmi obtížně nebo s velkou námahou.

těžko

Těžko znamená nelehce, náročně, obtížně, složitě.

ztěžka

Těžce, se značnou únavou a obtížemi; s velkou námahou; pomalu a obtížně.

sotva

Sotva znamená s velkou obtíží, téměř nebo těsně, jen tak tak, jen stěží.

snadno

Snadno: bez námahy, lehce, bez obtíží.

Podobná synonyma

snadno,

Snadno: bez velké námahy, pohodlně; lehce.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

snadno pochopitelný

Snadno pochopitelný je výraz pro informace, které jsou jednoduše srozumitelné a jasné.

snadno stravitelný (maso)

Snadno stravitelné maso je maso s nízkou koncentrací tuku a vlákniny pro snadnou trávení.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

těžko chápavý

Těžko chápavý = obtížné pochopitelný, složitý, nepochopitelný, nesnadno pochopitelný.