Facebook

Sráz - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sráz.

Význam: Sráz je prudké převýšení terénu, které může být kolmé nebo mírně zvlněné.

svah

Svah je část půdy nebo terénu, která se zvedá vzhůru od roviny a je obvykle členěna strmými úseky.

sklon

Sklon je sklon k něčemu, tedy nějaká forma přání nebo náklonnosti. Může to být sklon k určitému druhu činnosti, myšlence nebo osobě.

stoupání

Stoupání je zvýšení úrovně nebo intenzity ve vzestupu.

Podobná synonyma

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

pozvolný (stoupání)

Pozvolný (stoupání) znamená postupný, pomalý a jemný nárůst v něčem.