Facebook

Svah - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu svah.

Význam: Svah je část půdy nebo terénu, která se zvedá vzhůru od roviny a je obvykle členěna strmými úseky.

sklon

Sklon je sklon k něčemu, tedy nějaká forma přání nebo náklonnosti. Může to být sklon k určitému druhu činnosti, myšlence nebo osobě.

stoupání

Stoupání je zvýšení úrovně nebo intenzity ve vzestupu.

stráň

Stráň je úzká cestička, která vede po svazích hor nebo kopců. Často slouží jako přístupová cesta.

úbočí

Úbočí je strmý svah na okraji nějakého údolí, hory nebo jiného terénu.

sráz

Sráz je strmý úsek terénu, obvykle se sklonem vyšším než 45 stupňů.

rovina

Rovina je matematický pojem pro plochu bez ohybu a zakřivení.

spád

Spád je směr nebo směrnice, která určuje směr pohybu, činnosti, vývoje nebo významu.

Podobná synonyma

svažovat se (stráň)

Svažovat se znamená stoupat po stráni, obvykle kopce nebo hory.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

činnost stran

Činnost stran je proces, při kterém skupiny lidí nebo organizace sdílejí stejné cíle a spolupracují na jejich dosažení.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

nejvyšší spád

Nejvyšší spád je největší změna výšky v daném úseku terénu.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

pozvolný (stoupání)

Pozvolný (stoupání) znamená postupný, pomalý a jemný nárůst v něčem.

určení (světových stran)

Určení je proces stanovení cíle nebo směru, např. stanovení hranic mezi světovými stranami.