Facebook

Stoupání - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stoupání.

Význam: Stoupání je zvýšení úrovně nebo intenzity ve vzestupu.

svah

Svah je část půdy nebo terénu, která se zvedá vzhůru od roviny a je obvykle členěna strmými úseky.

sklon

Sklon je sklon k něčemu, tedy nějaká forma přání nebo náklonnosti. Může to být sklon k určitému druhu činnosti, myšlence nebo osobě.

Podobná synonyma

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.