Facebook

Sklon - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu sklon.

Význam: Sklon je sklon k něčemu, tedy nějaká forma přání nebo náklonnosti. Může to být sklon k určitému druhu činnosti, myšlence nebo osobě.

sklonění

Sklonění je způsob změny slovesného tvaru, který upravuje jeho tvar kvůli slovnímu rodu, číslovce, pádům nebo čase.

naklonění

Naklonění je sympatický postoj člověka k něčemu, k čemu má pozitivní přístup.

nachýlení

Nachýlení je proces, při kterém jsou některé části těla nebo objektů natočeny nebo přemístěny do jiné polohy.

dispozice

Dispozice je schopnost člověka odpovídat na situace rychle a správně. Jde o schopnost reagovat v případě potřeby rychle a efektivně.

náklonnost

Náklonnost je příjemný, upřímný a upřímný cit, který lidé mohou cítit jeden k druhému.

tendence

Tendence je sklon k určitému chování nebo vývoji; je to předpokládaný směr nebo směr konání.

svah

Svah je část půdy nebo terénu, která se zvedá vzhůru od roviny a je obvykle členěna strmými úseky.

stoupání

Stoupání je zvýšení úrovně nebo intenzity ve vzestupu.

Podobná synonyma

náklonnost (k chorobě)

Náklonnost k chorobě je emoční vazba mezi pacientem a chorobou, která se projevuje empatickým porozuměním a léčebnou péčí.

náklonnost (citová)

Náklonnost je city projevující lásku, úctu nebo obdiv.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

pozvolný (stoupání)

Pozvolný (stoupání) znamená postupný, pomalý a jemný nárůst v něčem.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

vývojová tendence

Vývojová tendence je směr, v němž se vyvíjí nějaký proces nebo systém.