Facebook

Spojit se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu spojit se.

Význam: Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces vytvoření jediného celku z několika částí nebo jednotek.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

sdružit se

Spojit se, spolupracovat, připojit se dohromady; sdružit se znamená vytvářet silnější skupinu.

splynout

Splynutí je výraz, který se používá pro vyjádření procesu, kdy se dvě nebo více věcí sloučí do jednoho.

Podobná synonyma

rozčlenit <co>

Rozčlenit: Rozdělit na menší části nebo části, aby se lépe pochopil celek.

odbočit (z cesty)

Odbočit: změnit směr, opustit původní cestu a jít jiným směrem.

rozčlenit

Rozčlenit znamená rozdělit něco na menší části nebo komponenty.

rozdělit

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit na menší části.

postavit se (do cesty)

Odmítnout nebo se postavit do cesty něčemu/někomu; odporovat, akceptovat riziko nebo bojovat za svou myšlenku.

dělit se (cesty)

Dělit se o cestu znamená sdílet dopravní prostředky k cíli, aby byly ušetřeny čas i peníze.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

rozbíhat se (cesty)

Rozbíhat se znamená získat rychlost nebo pohyb, obyčejně do nějakého nového směru. V případě cesty se tak rozbíhá vozidlo, aby se dostalo na místo určení.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit: uspořádat dohromady, spojit nebo splynout do jednoho celku.

rozvětvovat se (cesty)

Rozvětvovat se znamená rozdělovat se na více směrů, rozšiřovat se. Např. cesty se rozvětvují na další odbočky.

sloučit

Sloučení je spojení dvou a více částí do jednoho celku.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.

náčrt cesty

Náčrt cesty je předběžný plán nebo popis trasy, kterou někdo bude následovat.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

rozdělit (úkoly)

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit něco do částí nebo částí. To může zahrnovat rozdělení úkolů, úloh nebo úkolů mezi lidi.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.