Facebook

Spojit se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu spojit se.

Význam: Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces vytvoření jediného celku z několika částí nebo jednotek.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

sdružit se

Spojit se, spolupracovat, připojit se dohromady; sdružit se znamená vytvářet silnější skupinu.

splynout

Splynutí je výraz, který se používá pro vyjádření procesu, kdy se dvě nebo více věcí sloučí do jednoho.

Podobná synonyma

rozdělit

Rozdělit znamená roztřídit, rozložit nebo odloučit něco na menší části.

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

sloučit

Sloučení je spojení dvou a více částí do jednoho celku.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

náčrt cesty

Náčrt cesty je předběžný plán nebo popis trasy, kterou někdo bude následovat.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: rozdělit na menší části, podrobně analyzovat.

rozbíhat se (cesty)

Rozbíhat se znamená získat rychlost nebo pohyb, obyčejně do nějakého nového směru. V případě cesty se tak rozbíhá vozidlo, aby se dostalo na místo určení.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

rozdělit (úkoly)

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit něco do částí nebo částí. To může zahrnovat rozdělení úkolů, úloh nebo úkolů mezi lidi.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.

zkrácení (cesty)

Zkrácení cesty je změna trasy, která uspíší cestu a ušetří čas.

postavit (do cesty)

Udělat nebo vytvořit překážku, která brání dalšímu postupu.

popis cesty

Popis cesty je podrobný záznam trasy, kterou jsme určitou cestu z jednoho místa do druhého. Zahrnuje body trasování, orientační body, odbočky a další důležité informace.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

odbočit (z cesty)

Odbočit: změnit směr, opustit původní cestu a jít jiným směrem.

postavit se (do cesty)

Odmítnout nebo se postavit do cesty něčemu/někomu; odporovat, akceptovat riziko nebo bojovat za svou myšlenku.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit na menší části nebo části, které jsou sestaveny do většího celku.

dělit se (cesty)

Dělit se o cestu znamená sdílet dopravní prostředky k cíli, aby byly ušetřeny čas i peníze.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

sjednotit

Sjednotit znamená vytvořit jednotu, spojit se nebo sloučit se.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.