Facebook

Sletět - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu sletět.

Význam: Sletět je vyjádření, které se obvykle používá pro popis pohybu něčeho, co se snižuje z výšky, například letadla, ptáků nebo meteoritů. Také to může znamenat scházet se, jako když se lidé sjedou na ste

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

spadnout (z kola)

Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

rychle

Rychle znamená s velkou rychlostí, rychlostí mnohonásobně vyšší než obvykle.

snést se

Snést se znamená ustoupit, přijmout nebo vzdát se něčeho, často s těžkým srdcem.

snést se <s kým>

Snést se s někým znamená trpělivě přijmout jeho slova, činy nebo postoje.

spadnout

Spadnout znamená dopadnout na zem nebo do jiného podkladu po pádu.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

spadnout (bomba)

Spadnout: dopadnout nebo padnout z výšky, např. bomba vybuchla a spadla.

sundat dolů

Odebrat, snížit, odstranit.

dolů

Směr k zemi nebo do hloubky; opačný směr než nahoru.

nechat spadnout

Nechat spadnout znamená ponechat bez pomoci, nezasáhnout ani nezasahovat.

sejít (z cesty)

Sejít znamená opustit cestu, vystoupit z ní nebo se s ní odpojit.

snést

Snést znamená unést sebe nebo něco jiného, pohybovat se s ním, obvykle při vysoké námaze.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

sejít

Sejít znamená pohybovat se směrem dolů, poklesnout nebo sestoupit.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.