Facebook

Sletět - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu sletět.

Význam: Sletět je vyjádření, které se obvykle používá pro popis pohybu něčeho, co se snižuje z výšky, například letadla, ptáků nebo meteoritů. Také to může znamenat scházet se, jako když se lidé sjedou na ste

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

spadnout (z kola)

Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

snést

Snést znamená unést velké břemeno, zvládnout těžkou situaci nebo něco trpělivě snášet.

padat dolů

Padat dolů znamená přesouvat se směrem dolů, často rychle a nekontrolovaně.

spadnout

Spadnout znamená rychle a nekontrolovaně přijít o rovnováhu nebo ztratit pevnou pozici.

dolů

Směr dolů. Může to znamenat vertikální pohyb směrem dolů, nebo činnosti, které jsou zaměřené na redukci nebo klesání.

dát dolů (bednu)

Přenést bednu dolů, např. ze schodů nebo z vyššího patra.

sejít se

Setkat se, spojit se, shromáždit se.

sejít dolů

Sejít dolů znamená pohyb směrem dolů, z vyššího místa na nižší.

rychle

Rychle znamená s velkou rychlostí, rychle a účinně.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

snést <co>

Snést: podstoupit, unést, přenést, vydržet, přijmout, přetrpět.

snést (na hromadu)

Snést znamená přenést něco, co je již uskladněno, například materiál, na jiné místo a uspořádat ho do hromady.

paprsek (u kola)

Paprsek je část kola, která podporuje a zajišťuje spojení mezi kolem a ráfkem. Jedná se o důležitou součást kola, která je zodpovědná za pohyb kola.

nechat spadnout

Nechat spadnout znamená ponechat bez pomoci, nezasáhnout ani nezasahovat.

spadnout na zem

Upadnout, sestoupit k zemi; dopadnout na zem, pád.

sejít

Sejít znamená pohybovat se směrem dolů, poklesnout nebo sestoupit.

spadnout (bomba)

Spadnout: dopadnout nebo padnout z výšky, např. bomba vybuchla a spadla.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

snést se

Snést se znamená ustoupit, přijmout nebo vzdát se něčeho, často s těžkým srdcem.

pustit (dolů)

Pustit (dolů): uvolnit, zpustit, osvobodit, propustit, propustit (zaměstnance).

shodit (dolů)

Shodit znamená ostatně být vyhozeným, jít dolů, spadnout nebo zůstat v pádu.

pouštět (dolů)

Pouštět znamená snižovat, ubírat nebo uvolňovat.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.