Facebook

četa - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu četa.

Význam: Skupina vojáků, obvykle čítající 8-12 osob, která spolu operuje a sdílí běžné vojenské úkoly.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

parta

Parta je skupina přátel, kteří se navzájem podporují a tráví společně čas.

Podobná synonyma

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

jednotka

Jednotka je základní měřítko pro měření, jako např. centimetry, metry atd.

skupina

Skupina je sdružení lidí sdílejících stejné cíle, zájmy nebo myšlenky.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

omezovat (pracovní dobu)

Omezovat znamená stanovit limit nebo hranici pro něco, obvykle délky, počtu nebo množství. V pracovním smyslu to znamená stanovit maximální čas trvání pracovní doby.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

četa (pracovní)

Skupina vojáků nebo pracovníků, kteří jsou společně posíláni na pracovní úkoly nebo bojovou misi.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

pracovní tábor

Pracovní tábor je místo, kde se vězně odsouzené k trestu práce zabývají vykonáváním pracovních úkolů.

vláda (vojenská)

Vláda vojenského charakteru je systém, který je řízen armádou nebo vládnoucí elitou.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

pracovní

Pracovní znamená vytvářet nebo provádět nějakou činnost jako zaměstnání, obchod nebo jinou činnost pro účely zisku.

kázeň (pracovní)

Kázeň v práci je dodržování předepsaných pravidel, zachování času, disciplíny a odpovědnosti.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

pracovní tábor (sovětský)

Pracovní tábor (sovětský): místo, kde se vězní, pracují a vykonávají tresty lidé přinuceni totalitními režimy.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

klid (pracovní)

Klid je stav bez pohybu nebo rušení, kde není žádný hluk, stres nebo chaos. Je to stav, který je potřebný pro efektivní práci.