Facebook

Shromáždit (zásoby) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu shromáždit (zásoby).

Význam: Sbírat zásoby; shromáždit co nejvíce potřebných zdrojů.

uspořit (peníze)

Ušetřit peníze znamená odložit si je až do doby, kdy je budeme potřebovat.

naspořit

Ušetřit část peněz pro pozdější použití, aby se poskytla budoucí podpora.

ušetřit

Ušetřit znamená snížit náklady nebo využít ekonomicky, aby se získala finanční nebo materiální úspora.

našetřit

Našetřit znamená ukládat finanční prostředky stranou s cílem vytvořit si finanční rezervu na budoucí potřeby.

nashromáždit

Nashromáždit znamená seskupit nebo shromáždit věci, lidi nebo informace dohromady.

Podobná synonyma

vydělat si (peníze)

Vydělat si (peníze) znamená získat je vytvářením hodnoty, obchodováním nebo jinou činností.

ušetřit <co>

Ušetřit: snížit výdaje, získat více peněz za stejnou částku.

vyzvednout (peníze)

Vyzvednout znamená osobně si vyzvednout peníze na místě nebo je vybrat z účtu.

vložit (peníze)

Vložit znamená přidat, zahrnout nebo uložit (peníze) do účtu či bankovního účtu.

peníze

Peníze jsou měnou, kterou lidé vyměňují za zboží a služby. Jsou také nástrojem, který slouží k měření hodnoty a umožňuje většinu obchodů.

vydělat (peníze)

Vydělat znamená získat peníze prováděním práce nebo obchodováním.

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na věci, které nejsou nezbytně nutné.

padělat (peníze)

Falsifikovat, udělat padělek, kopírovat peníze.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

získat soudem (peníze)

Získat peníze soudem znamená dostat je po právním soudním procesu, kde je soud pověřen rozhodnutím o nároku na finanční odškodnění.

zpronevěřit (peníze)

Zpronevěřit znamená použít peníze nebo majetek k něčemu jinému, než proč byly určeny.

shromáždit (peníze)

Sbírat, shromažďovat peníze.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

hrabat (peníze)

Hrabat znamená vybírat peníze, ukládat je a udržovat je v bezpečí.

dát (peníze)

Dát znamená předat něco, obvykle peníze, někomu jinému.

sebrat <na co> (peníze)

Sebrat peníze: okrást, vyloupit, ukrást.

zbývající (peníze)

Peníze, které zbývají, jsou ty, které ještě nebyly utraceny nebo vynaloženy.

muset mít (peníze)

Muset mít peníze znamená nutnost vlastnit finanční prostředky, aby bylo možné uskutečnit vámi zamýšlenou činnost.

uspořit

Ušetřit finanční prostředky, zbývající prostředky si schovat pro budoucí potřebu.

nechávat za peníze

Platit za něco, aby se to zrealizovalo; nebo očekávat odměnu za něco, co se splnilo.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

uložit <kam> (peníze)

Uložit peníze: uschovat finanční prostředky, aby byly k dispozici pro budoucí použití.

uložit (peníze)

Uložit (peníze) znamená schovat je na bezpečném místě, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

dát peníze (na stůl)

Položit peníze na stůl; symbolizuje poskytnutí finanční podpory.

ukládat (peníze)

Ukládat peníze znamená uchovat je na bezpečném místě, aby byly později k dispozici.

utratit peníze (postupně)

Utratit peníze znamená vynaložit peníze na něco, čímž se zbavíme vlastnictví jejich části.