Facebook

Shledat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu shledat.

Význam: Shledat znamená najít nebo objevit, objevit později.

zjistit <co>

Zjistit: získat informace prostřednictvím vyšetřování, výzkumu nebo rozboru.

prohlásit <co>

Přednést nahlas nebo formálně oznámit.

tvrdit

Tvrdit znamená sdělovat nebo prohlašovat něco jako bezdůvodnou pravdu, často s přesvědčivostí.

zjistit

Zjistit znamená dohledat, nalézt nebo získat informace, fakta nebo poznatky.

vypátrat

Vypátrat znamená najít, identifikovat, určit nebo dohledat něco nebo někoho.

nalézt

Nalézt: najít, objevit nebo identifikovat požadovanou věc nebo informaci.

Podobná synonyma

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.

zjistit <co> (čtením)

Zjistit : získat informace o něčem prostřednictvím čtení.

nalézt (hmatem)

Nalézt: hledat, objevovat, vyhledávat; analyzovat a odhalovat informace nebo objekty.

prohlásit

Prohlásit znamená vyjádřit nějaký názor, myšlenku nebo pravdu jasně a zřetelně.

prohlásit za manžele

Prohlásit za manžele znamená oficiálně a soudně uznaný závazek dvou lidí, že se stanou manžely.

zjistit (diagnózu)

Zjistit znamená analyzovat a identifikovat příčinu čehokoli, často v diagnostice, aby se získala odpovídající léčba.

vypátrat (krysy)

Vypátrat znamená najít, odhalit nebo identifikovat krysy.

tvrdit (ocel)

Tvrdit (ocel) znamená, že se zužuje a formuje pomocí tlaku.

nalézt (cestu)

Nalézt znamená objevit, zjistit, najít cestu nebo řešení.

vypátrat <co>

Vypátrat: dospět k určitému závěru nebo zjistit něco skrytého či ztraceného.

zjistit si <co>

Udělat si výzkum a získat informace o dané věci.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.