Facebook

Prohlásit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu prohlásit <co>.

Význam: Přednést nahlas nebo formálně oznámit.

zjistit <co>

Zjistit: získat informace prostřednictvím vyšetřování, výzkumu nebo rozboru.

shledat

Shledat znamená najít nebo objevit, objevit později.

tvrdit

Tvrdit znamená sdělovat nebo prohlašovat něco jako bezdůvodnou pravdu, často s přesvědčivostí.

Podobná synonyma

zjistit

Zjistit znamená získat informace, pochopit nebo prokázat něco cestou zkoumání a výzkumu.

zjistit (diagnózu)

Zjistit znamená analyzovat a identifikovat příčinu čehokoli, často v diagnostice, aby se získala odpovídající léčba.

tvrdit (ocel)

Tvrdit (ocel) znamená, že se zužuje a formuje pomocí tlaku.

zjistit si <co>

Udělat si výzkum a získat informace o dané věci.

zjistit <co> (čtením)

Zjistit : získat informace o něčem prostřednictvím čtení.

shledat se

Setkat se, spatřit se, prohodit pár slov.

shledat se (přátelé)

Sejít se po delší době, aby se sdílely zážitky a obnovily přátelství.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.