Facebook

Tvrdit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu tvrdit.

Význam: Tvrdit znamená sdělovat nebo prohlašovat něco jako bezdůvodnou pravdu, často s přesvědčivostí.

zjistit <co>

Zjistit: získat informace prostřednictvím vyšetřování, výzkumu nebo rozboru.

shledat

Shledat znamená najít nebo objevit, objevit později.

prohlásit <co>

Přednést nahlas nebo formálně oznámit.

prohlašovat

Prohlašovat znamená vyjadřovat něčí názor, přesvědčení nebo příkaz veřejně.

konstatovat

Konstatovat znamená sdělit něco jako závěr, vyjádřit názor nebo prohlásit nějakou skutečnost.

ubezpečovat

Ubezpečovat je zaručovat, že se něco stane, nebo že něčí práva, majetek a zájmy jsou chráněny.

zvyšovat tvrdost

Zvyšovat tvrdost znamená zvyšovat odolnost proti nárazu, oděru nebo teplotě.

měkčit

Měkčit znamená zmírnit nebo zeslabit něčí tvrdost, odpor nebo napětí.

utvrzovat

Upevňovat, zdokonalovat, posilovat, potvrzovat.

posilovat

Posilovat znamená zvyšovat sílu, vytrvalost nebo jiný fyzický nebo duševní potenciál.

Podobná synonyma

utvrzovat se

Upevňovat si své postoje, názory a víru. Získávat jistotu a potvrzovat pravdivost.

tvrdost

Tvrdost je schopnost materiálu odolávat mechanickému poškození nebo vnějšímu tlaku.

zjistit

Zjistit: získat informace, zkoumat, vyšetřovat; poznat, objevit, odhalit.

prohlásit

Prohlásit znamená vyjádřit nějakou myšlenku nebo názor nahlas.

zvyšovat (hlas)

Zvyšovat znamená přidávat nebo zesilovat hlas, intenzitu nebo množství něčeho.

zvyšovat se

Zvyšovat se znamená růst nebo zesílení.

zvyšovat

Zvyšovat znamená zvýšit množství, intenzitu nebo úroveň čeho.

zvyšovat se (výroba)

Zvyšovat se označuje růst produkce či objemu vyráběných či vyrobených zboží, služeb nebo aktiv.

posilovat se

Zvyšovat sílu a vytrvalost, cvičením nebo jinou formou fyzické aktivity.

shledat se

Setkat se, vidět se, prožít něco společně; po dlouhé době se potkat a sdílet radost, štěstí či smutek.

prohlašovat <co> (veřejně)

Prohlašovat = vyřčet veřejně názor či tvrzení.

zvyšovat (rychlost)

Zvyšovat (rychlost) znamená zvýšit tempo nebo rychlost činnosti.

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.

utvrzovat <koho v čem>

Utvrzovat: potvrzovat, upevňovat, posilovat, dokazovat hodnotu nebo pravdivost něčeho.

zvyšovat (výrobu)

Zvyšovat znamená zvýšit, zintenzivnit nebo navýšit množství výroby.