Facebook

Sentimentální - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu sentimentální.

Význam: Sentimentální znamená citlivé, vyjadřující silné city, mívající tendenci vnímat věci emocionálně nebo příliš citlivě.

senzibilní

Senzibilní znamená citlivý, vnímavý, schopný vytvářet intenzivní emoční prožitky.

vnímavý

Vnímavý se obvykle používá k označení osoby schopné činit pozorování, citlivě vnímat a reagovat na slova a akce druhých.

jemný

Mírný, něžný, citlivý; příjemný, nenápadný, zdvořilý; lehký, jemný a subtilní.

soucitný

Soucitný je popisován jako schopnost vyjádřit soustrast a solidarity s druhými, když prožívají obtíže.

nervní

Nervní znamená napjatý, podrážděný nebo ve stresu. Je to stav vyvolaný strachem nebo strachem z neznámého.

přecitlivělý

Přecitlivělý se označuje jako stav, kdy je člověk nadměrně citlivý na vnější podněty, často reaguje podrážděně nebo neadekvátně.

necitlivý

Necitlivost je stav mysli nebo chování, ve kterém není dostatečná citlivost vůči emocím, potřebám a pocitům druhých.

choulostivý

Choulostivý znamená citlivý, snadno se dotknutý nebo zranitelný.

alergický

Alergický znamená citlivý na určitou látku nebo situaci, která může vyvolat nežádoucí imunitní reakci.

citový

Citový se obecně používá pro popis emocionálních reakcí nebo procesů, které jsou vázány na emoce.

rozcitlivělý

Rozcitlivělý je vyjádření citlivosti k něčemu, k čemuž je člověk náchylný a citlivý.

romantický

Romantický je charakteristický pro citlivost, citlivost, lásku, romantiku a náklonnost.

dojemný

Dojemný vyjadřuje silné emoce, které vyvolávají slzy štěstí nebo smutku. Představuje kouzlo a krásu, která se objevuje v okamžicích, kdy se všechno spojí.

přehnaně cituplný

Přehnaně citlivý; vyjadřuje příliš intenzivní emoce; příliš citlivý na ostatní.

Podobná synonyma

ráz (citový)

Ráz je osobité kouzlo, které každému dává jedinečnou atmosféru, kterou cítíme při prožití dané situace.

cituplný

Cituplnost je druh pokory a úcty, která je projevována vůči druhým. Je to dobrá mravní vlastnost, která vyžaduje vzájemnou úctu a respekt.

šetřit (přehnaně)

Šetřit znamená hospodařit s finančními prostředky úsporně, zodpovědně a vyváženě, aby byly využity na nejlepší účel.

choulostivý (věc)

Choulostivý je věc citlivá na dotek nebo okolnosti, která může poškodit nebo změnit její výsledek.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

horlivý (přehnaně)

Horlivý znamená intenzivní, nadšený, zanícený a přehnaně oddaný.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.