Facebook

Vnímavý - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu vnímavý.

Význam: Vnímavý se obvykle používá k označení osoby schopné činit pozorování, citlivě vnímat a reagovat na slova a akce druhých.

senzibilní

Senzibilní znamená citlivý, vnímavý, schopný vytvářet intenzivní emoční prožitky.

jemný

Mírný, něžný, citlivý; příjemný, nenápadný, zdvořilý; lehký, jemný a subtilní.

soucitný

Soucitný je popisován jako schopnost vyjádřit soustrast a solidarity s druhými, když prožívají obtíže.

nervní

Nervní znamená napjatý, podrážděný nebo ve stresu. Je to stav vyvolaný strachem nebo strachem z neznámého.

přecitlivělý

Přecitlivělý se označuje jako stav, kdy je člověk nadměrně citlivý na vnější podněty, často reaguje podrážděně nebo neadekvátně.

necitlivý

Necitlivost je stav mysli nebo chování, ve kterém není dostatečná citlivost vůči emocím, potřebám a pocitům druhých.

sentimentální

Sentimentální znamená citlivé, vyjadřující silné city, mívající tendenci vnímat věci emocionálně nebo příliš citlivě.

choulostivý

Choulostivý znamená citlivý, snadno se dotknutý nebo zranitelný.

alergický

Alergický znamená citlivý na určitou látku nebo situaci, která může vyvolat nežádoucí imunitní reakci.

chápavý

Chápavý je pojem označující schopnost porozumět a pochopit myšlenky nebo pocity druhých.

citlivý

Citlivý znamená být schopný vnímat a reagovat na subtilní změny; být citlivý na pocity a potřeby druhých; mít smysl pro detail.

senzitivní

Senzitivní je pojem označující citlivost na vnější podněty, schopnost rozlišovat nepatrné rozdíly a přenášet informace.

bystrý

Bystrý je schopen rychle a správně porozumět situaci a učinit správné rozhodnutí.

tupý

Tupý se odkazuje na něco nebo někoho, kdo je hloupý, nevýrazný nebo necitlivý.

přístupný

Přístupný znamená schopný být přístupen, dostupný nebo snadno se dostat.

sugestibilní

Sugestibilní označuje schopnost snadno reagovat na sugesce, často k hypnotickému účinku.

Podobná synonyma

přístupný zasvěceným

Přístupný zasvěceným je pojem, který označuje informace, které jsou dostupné pouze pro ty, kteří mají příslušnou autorizaci.

choulostivý (věc)

Choulostivý je věc citlivá na dotek nebo okolnosti, která může poškodit nebo změnit její výsledek.

sentimentální (písnička)

Sentimentální písnička je taková, která vzbuzuje pocit smutku nebo nostalgie a je plná citů.

přístupný všem

Přístupný všem znamená, že je snadno dostupný pro každého, bez ohledu na postavení nebo věk.

citlivý (na lechtání)

Citlivý na lechtání znamená velmi snadno a intenzivně reagovat na jemný dotyk.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

bystrý (chlapec)

Bystrý chlapec je inteligentní, pozorný a soustředěný; vyvážený, s dobrými schopnostmi učení a pozorností k detailům.

těžko chápavý

Těžko chápavý = obtížné pochopitelný, složitý, nepochopitelný, nesnadno pochopitelný.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.