Facebook

Jemný - synonyma

Celkem nalezeno 30 synonym ke slovu jemný.

Význam: Mírný, něžný, citlivý; příjemný, nenápadný, zdvořilý; lehký, jemný a subtilní.

senzibilní

Senzibilní znamená citlivý, vnímavý, schopný vytvářet intenzivní emoční prožitky.

vnímavý

Vnímavý se obvykle používá k označení osoby schopné činit pozorování, citlivě vnímat a reagovat na slova a akce druhých.

soucitný

Soucitný je popisován jako schopnost vyjádřit soustrast a solidarity s druhými, když prožívají obtíže.

nervní

Nervní znamená napjatý, podrážděný nebo ve stresu. Je to stav vyvolaný strachem nebo strachem z neznámého.

přecitlivělý

Přecitlivělý se označuje jako stav, kdy je člověk nadměrně citlivý na vnější podněty, často reaguje podrážděně nebo neadekvátně.

necitlivý

Necitlivost je stav mysli nebo chování, ve kterém není dostatečná citlivost vůči emocím, potřebám a pocitům druhých.

sentimentální

Sentimentální znamená citlivé, vyjadřující silné city, mívající tendenci vnímat věci emocionálně nebo příliš citlivě.

choulostivý

Choulostivý znamená citlivý, snadno se dotknutý nebo zranitelný.

alergický

Alergický znamená citlivý na určitou látku nebo situaci, která může vyvolat nežádoucí imunitní reakci.

hebký

Hebký je příjemný na dotek a příjemný na pohled. Je to jemný, měkký a hladký povrch.

hladký

Hladký je bez hrudek, nerovností nebo výčnělků; hladký povrch, který je rovný, hladký a kluzký.

hrubý

Hrubý je označení pro něco, co je velké, neúplné nebo nezpracované.

drsný

Drsný je hrubý, neotesaný, bezohledný a nelítostný; používá se k vyjádření násilí, surovosti nebo tvrdosti.

mírný

Mírný znamená přiměřený, umírněný, uvážlivý; nikoli drastický nebo přehnaný.

ušlechtilý

Ušlechtilý je slovo používané pro vyjádření úcty a povznesenosti, popisující osobu nebo čin, které jsou vysoce hodnotné a etické.

subtilní

Subtilní znamená jemné, nenápadné, jednoduché a citlivé.

citlivý

Citlivý znamená být otevřený k emocím druhých a dát pozor na jejich pocity při komunikaci.

útlocitný

Útlocitný je adjektivum, které znamená, že je někdo plachý, skromný a stydlivý.

něžný

Něžný znamená milý, přívětivý, laskavý a ohleduplný. Používá se k popisu člověka nebo akce.

vlídný

Vlídný znamená přátelský, laskavý a milý; mít ohleduplnou laskavost, soucit a trpělivost.

taktní

Taktní je způsob chování, který je ohleduplný a vyvážený, kultivovaný a respektuje druhé.

pozorný

Pozorný je to, co je pečlivé, vnímavé a opatrné; pozorní lidé vyhledávají detaily a jsou schopni reagovat na situace.

uhlazený

Uhlazený: vysoce vyhlazený, čistý, elegantní, hladký a krásný.

noblesní

Noblesní je charakterizováno jako vysoce kultivované, důstojné a honosné; obvykle spojené s vysokým postavením a výsadami.

nezdvořilý

Nezdvořilý: neúctivý, nerespektující, chovající se bez ohledu a bez citu.

neslušný

Neslušný se vztahuje k chování, které je nevhodné nebo nezdvořilé.

tenký

Tenký je tlustostí těsně pod průměrem, obvykle se používá k popisu rozměru nebo tloušťky.

slabý

Slabý znamená s nízkou intenzitou, sílou nebo mírou a je často spojen s nedostatkem nebo neschopností.

malý

Malý se obvykle používá k popisu něčeho menšího ve velikosti nebo množství.

drobounký

Drobounký je přídavné jméno, označující velmi malou velikost. Představuje velmi malou nebo jemnou nebo nenápadnou část nebo částice.

Podobná synonyma

ušlechtilý muž

Ušlechtilý muž je člověk s vysokými morálními hodnotami, které vyzařuje v každé situaci.

malý díl

Malý díl je část celku, která je mnohem menší a méně důležitá než celý celek.

drsný (tón)

Drsný tón je tvrdý, neohleduplný a neúctivý způsob mluvení nebo způsob, jak něco říci.

hrubý zákrok

Hrubý zákrok je akce nebo chování, které je nezákonné, neetické nebo neslušné.

malý motocykl

Malý motocykl je motorové vozidlo s jednou nebo dvěma nádržemi, které jsou obvykle menší než běžné motocykly a určené pro jízdu na krátké vzdálenosti.

slabý (paměť)

Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.

omyl (hrubý)

Omyl je chyba nebo nesprávný soud, způsobený nepozorností, nedostatečnými znalostmi nebo opomíjením.

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

hebký (tráva)

Hebký je přívlastek, který popisuje trávu jako příjemnou na dotek, měkkou a jemnou.

nekonečně malý

Nekonečně malý je vyjádření pro velmi malou hodnotu nebo velikost, která je zanedbatelná ve srovnání s ostatními.

vlídný (tón)

Vlídný (tón) znamená milý, přátelský a laskavý.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

malý podnikatel

Malý podnikatel je osoba, která se zabývá podnikáním v menším měřítku, např. jednotlivci nebo malé firmy.

choulostivý (věc)

Choulostivý je věc citlivá na dotek nebo okolnosti, která může poškodit nebo změnit její výsledek.

tenký (led)

Tenký led: povrchová vrstva ledu s malou tloušťkou, do které je možné bezpečně vstoupit.

ušlechtilý (muž)

Ušlechtilý muž je vznešený, morálně vyspělý, galantní, odvážný a etický člověk.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

hrubý (plátno)

Hrubý plátno je textilní látka s hrubou, nezpracovanou strukturou.

citlivý (na lechtání)

Citlivý na lechtání znamená velmi snadno a intenzivně reagovat na jemný dotyk.

sentimentální (písnička)

Sentimentální písnička je taková, která vzbuzuje pocit smutku nebo nostalgie a je plná citů.

povlak (tenký)

Povlak je tenká vrstva něčeho, obvykle na povrchu nebo kolem něj.

být pozorný

Být pozorný znamená vnímat situaci, kterou člověk prožívá, a dávat pozor na jednání ostatních. Znamená to mít oči a uši otevřené.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

chrám (malý)

Chrám je budova určená pro náboženské bohoslužby, obřady a modlitby, obvykle ve vyšším stupni než jiné náboženské stavby.