Facebook

Nervní - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nervní.

Význam: Nervní znamená napjatý, podrážděný nebo ve stresu. Je to stav vyvolaný strachem nebo strachem z neznámého.

senzibilní

Senzibilní znamená citlivý, vnímavý, schopný vytvářet intenzivní emoční prožitky.

vnímavý

Vnímavý se obvykle používá k označení osoby schopné činit pozorování, citlivě vnímat a reagovat na slova a akce druhých.

jemný

Mírný, něžný, citlivý; příjemný, nenápadný, zdvořilý; lehký, jemný a subtilní.

soucitný

Soucitný je popisován jako schopnost vyjádřit soustrast a solidarity s druhými, když prožívají obtíže.

přecitlivělý

Přecitlivělý se označuje jako stav, kdy je člověk nadměrně citlivý na vnější podněty, často reaguje podrážděně nebo neadekvátně.

necitlivý

Necitlivost je stav mysli nebo chování, ve kterém není dostatečná citlivost vůči emocím, potřebám a pocitům druhých.

sentimentální

Sentimentální znamená citlivé, vyjadřující silné city, mívající tendenci vnímat věci emocionálně nebo příliš citlivě.

choulostivý

Choulostivý znamená citlivý, snadno se dotknutý nebo zranitelný.

alergický

Alergický znamená citlivý na určitou látku nebo situaci, která může vyvolat nežádoucí imunitní reakci.

citlivý

Citlivý znamená schopnost vnímat a reagovat na velmi malé nebo jemné podněty a signály.

senzitivní

Senzitivní znamená citlivý, citlivý na emoce, postřehy a vnímání okolního prostředí.

pevný

Pevný je synonymum pro tuhý, silný, stabilní a pevně držící. Používá se k popisu něčeho, co je pevné a není snadno přeměnitelné.

energický

Energický znamená silný, odhodlaný a aktivní; schopný rychlého dosažení cílů a vytrvalosti.

Podobná synonyma

ozvat se energicky

Reagovat silně, s intenzitou, s plnou vášní.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.

citlivý (na lechtání)

Citlivý na lechtání znamená velmi snadno a intenzivně reagovat na jemný dotyk.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

choulostivý (věc)

Choulostivý je věc citlivá na dotek nebo okolnosti, která může poškodit nebo změnit její výsledek.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

sentimentální (písnička)

Sentimentální písnička je taková, která vzbuzuje pocit smutku nebo nostalgie a je plná citů.