Facebook

Rychlost - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rychlost.

Význam: Rychlost je veličina, která udává míru pohybu v čase; čím rychleji se něco pohybuje, tím větší je jeho rychlost.

zdlouhavost

Zdlouhavost je stav, kdy se věci dělají pomalu, trvá to déle než obvykle a jsou to obtížné a nudné úkoly.

vleklost

Vleklost je stav, kdy člověk pociťuje únavu, bezmocnost a apatii, která brání dosažení cílů.

liknavost

Liknavost je nedostatek odvahy, energie, vůle, odhodlání nebo iniciativy, který se projevuje odmítáním jednat.

spěch

Spěch je usilovný a obvykle rychlý pohyb, který se snaží dostat někam nebo udělat něco co nejdříve.

kvap

Kvap je staroslovanské slovo pro rychlost a rychlý pohyb. Označuje rychlost, kterou se něco děje nebo se něco pohybuje.

chvat

Chvat je rychlý, dynamický pohyb nebo akce, která se provádí náhlým zrychlením.

hbitost

Hbitost je schopnost rychle a účinně reagovat, jednat nebo zpracovávat informace.

čilost

Čilost je pojem označující rychlou a účinnou činnost, aktivitu, ostražitost a vnímavost.

pomalost

Pomalost je stav, kdy se věci dělají pomaleji než by bylo obvyklé. Může to být pohyb, činnost nebo proces.

stupeň

Stupeň je úroveň, na kterou je něco měřeno nebo hodnoceno; může to být úroveň schopností, znalostí, pokroku apod.

převod

Převod je proces přenášení něčeho z jednoho stavu do druhého, např. peněz, informací, práv apod.

Podobná synonyma

převod (kódu)

Převod (kódu) je proces transformace zdrojového kódu do jiného formátu.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

třetí stupeň (u adjektiv)

Třetí stupeň je stupeň intenzity, který je ještě vyšší než stupeň druhý. Označuje největší míru, význam nebo sílu.

stupeň jistoty soudu

Stupeň jistoty soudu je míra jistoty, s jakou soud výsledek spravedlivého procesu přijímá.

chvat (zápasnický)

Chvat je zápasnický pohyb, který slouží k odražení protivníka, obraně nebo přechodu do útoku.

převod na čísla

Převod na čísla je proces konverze známého datového typu (například řetězec) na číselnou hodnotu, která je pohodlnější pro výpočty nebo pro další zpracování.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

převod (mechanický)

Převod je mechanické zařízení, které přenáší energii z jednoho hřídele na druhý. Používá se pro přenos síly a pohybu.

provést převod

Převod je proces převodu dat, informací nebo peněz z jednoho systému do jiného.

změnit (převod)

Změnit znamená změnit stav nebo podobu něčího, co je jinak.

klasifikační stupeň

Klasifikační stupeň je určení úrovně odpovídající stanoveným kritériím, které odráží hodnotu nebo úroveň čehokoliv.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.