Facebook

Stupeň rychlosti - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stupeň rychlosti.

Význam: Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.

záběr

Záběr je rozsah záběrového prostoru, který je vidět ve filmech, televizi nebo fotografii.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.

Podobná synonyma

pohyb

Pohyb je přesun nebo změna pozice tělesa v prostoru, může být buď samovolný nebo vyvolaný vnějšími silami.

pohyb (hvězd)

Pohyb hvězd je neustálý pohyb hvězdných objektů po obloze, který je vyvolán gravitací a rotací Galaxie.

rytmicky odříkávat

Opakovat rytmicky jako zpěv či tanec.

pohyb ruky

Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.

pohyb vpřed

Pohyb vpřed je pohyb, kterým se snažíme dosáhnout cíle. Je to pohyb směrem k úspěchu a napředování.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

rytmický

Rytmický znamená vytváření rytmu, zařazování úderů nebo tónů do pravidelných intervalů.

otáčivý pohyb

Otáčivý pohyb je pohyb, který se pohybuje kolem stálé osy.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

pohyb vlaku

Pohyb vlaku je pohyb vozidel ve stanoveném čase po určitých tratích, kde se přepravují osoby a zboží.

rytmicky pokřikovat

Rytmy pokřikování je zpívání, skandování nebo předčítání jakéhokoli textu s rytmem.