Facebook

Rychlostní stupeň - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rychlostní stupeň.

Význam: Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

spěch

Spěch je stav nebo činnost prováděná rychle, protože je nutné stihnout určitý úkol ještě do určitého času.

rychlost

Rychlost je rychlost pohybu nebo fyzikální veličina, která popisuje rychlost změny polohy.

Podobná synonyma

zařadit rychlost

Zařadit rychlost znamená stanovit, jakou rychlostí může vozidlo projet určitou oblast nebo úsek.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

zařadit (rychlost)

Zařadit znamená umístit něco (např. objekt, osobu, činnost) do určité skupiny, kategorie, hierarchie apod.

rychlost (palby)

Rychlost palby je počet výstřelů, které zbraň dokáže vystřelit za jednotku času.

vřadit (rychlost)

Vřadit znamená uspořádat ve správném pořadí nebo uspořádat do jedné série.

zvyšovat (rychlost)

Zvyšovat (rychlost) znamená zvýšit tempo nebo rychlost činnosti.