Facebook

Vleklost - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vleklost.

Význam: Vleklost je stav, kdy člověk pociťuje únavu, bezmocnost a apatii, která brání dosažení cílů.

zdlouhavost

Zdlouhavost je stav, kdy se věci dělají pomalu, trvá to déle než obvykle a jsou to obtížné a nudné úkoly.

liknavost

Liknavost je nedostatek odvahy, energie, vůle, odhodlání nebo iniciativy, který se projevuje odmítáním jednat.

rychlost

Rychlost je veličina, která udává míru pohybu v čase; čím rychleji se něco pohybuje, tím větší je jeho rychlost.

Podobná synonyma

zařadit (rychlost)

Zařadit znamená umístit něco (např. objekt, osobu, činnost) do určité skupiny, kategorie, hierarchie apod.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

vřadit (rychlost)

Vřadit znamená uspořádat ve správném pořadí nebo uspořádat do jedné série.

zvyšovat (rychlost)

Zvyšovat (rychlost) znamená zvýšit tempo nebo rychlost činnosti.

rychlost (palby)

Rychlost palby je počet výstřelů, které zbraň dokáže vystřelit za jednotku času.

zařadit rychlost

Zařadit rychlost znamená stanovit, jakou rychlostí může vozidlo projet určitou oblast nebo úsek.